Asklegal

Tender | Construction

Lembaga Pelabuhan Kelang - Maintenance Dredging Works


 

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


TAJUK PROJEK 

Cadangan Kerja-Kerja Pengerukan Penyelenggaraan Di Semua Alur Pelayaran Utama Pelabuhan Klang Tahun 2020

 

NO. TENDER LPK/T/02/06/2020(JGM)

 


TARAF/ JENIS SYARIKAT

Terbuka A1


 

 BERDAFTAR DENGAN CIDB/KEMENTERIAN  KEWANGAN

Gred G7 Kategori :CE Pengkhususan : CE40


 

TEMPAT DAN TARIKH  DOKUMEN DIJUAL

Jabatan Gerakan Marin,Tingkat 2, Lembaga Pelabuhan Kelang,Jalan Pelabuhan Utara,42005 Pelabuhan Klang,Selangor.

 

Rabu,15 Julai 2020 Hingga Rabu,5 Ogos 2020 pada waktu pejabat

 


HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

 

Rm 200.00 Lembaga Pelabuhan Kelang 


 

TARIKH TENDER DITUTUP

 

Rabu 5 Ogos 2020 

 

Pada jam 12.00 tengah hari 

 

Tender yang leeway diterima tidak akan dilayan


 

Kontraktor adalah diwajibkan menghodin taklimat tender pada 15 Julai 2020 Rabu) Jom 10.00 pagi di Bilik Swettenham, Aras Bawah, Lembaga Pelabuhan Kelong, Jalan Pelabuhan Utara, 42005 Pelabuhan Klang, Selangor 


Keupayaan Kontraktor:

Menyediakan minima dua buah kapal keruk Trailing Suchon Hopper Dredger (THSD dengon kapasiti sekurang - kurangnya 10,000m3 atau lebih dan menyediakan kapal keruk Trailing Suction Hopper Dredger (THSD) dengon kapasiti tidak kurang 5.000m3 Syarikat tempatan yang mempunyai kepakaran dan kapal/jentera/ peralatan temporon akan diberi keutamaan.

 


 

1. Kontraktor yang ingin menyertai towaran ini adalah DIWAJIBKAN HADIR dalam TAKLIMAT TENDER yang akan diadakan pada masa seperti yang ditetapkan. Hanya kontraktor yang hadir taklimat sahaja DIBENARKAN untuk menyertai towaran ini. Perbelanjaan adalah atas tanggungan kontraktor. Hanya penama di Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) sahaja dibenarkan untuk menghadiri taklimat. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di PPK, dalam kod bidang seperti di atas untuk menghadiri taklimat. Bagi mematuhi arahan SOP Penjarakan Sosial di bilik taklimat, setiap syarikat hanya dihadkan kepada seorang sahaja untuk hadir taklimat 

 

2. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang pos di atas nama Lembaga Pelabuhan Kelang. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. 

 

 

3. Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender LPK/T/02/06/2020 UGM) dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Lobi Utama Ibu pejabat LPK sebelum jam 12.00 tengah hari, 5 Ogos 2020 (Rabu). Tawaran yang lewat tidak akan diterima. 

 

4. Lembaga Pelabuhan Kelang tidak terikat untuk menerima Tender yang terendah atau lain-lain tawaran. 

 

* Jenis pendaftaran: 

A1-Syarikat iempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; atou Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbodankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan ekuiti osing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerjo dianggotai 100% warganegara tempatan.