Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Anointing And Painting Parking


1. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam kelas yang berkenaan serta dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia dan masih dibenarkan untuk menyertai tender seperti berikut:-


 

PERKARA

Tender Bagi Kerja Menurap Dan Mengecat Tempat Letak Kereta  Bagi Pakej Rangsangan Ekonomi  Tahun 2020: Program Tabung  Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (TPPM) Bagi Negeri Pulau Pinang


KELAYAKAN

CIDB: 

Gred: G2

Kategori : CE

Pengkhususan : CE21


 

Taklimat: 13.7.2020 (Isnin), Jam: 10.00 Pagi

(Pendaftaran 9.30 pagi hingga 10.00 pagi) 

Tempat: Bilik Mesyuarat, Jabatan Kejuruteraan, 

Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Tingkat 13, KOMTAR


Harga Dokumen : RM50.00 senaskah


Tarikh Tutup: 3.8.2020 (Isnin) Jam: 12.00 tengah hari


2. Pemilik syarikat diwajibkan menghadiri taklimat sebelum membeli dokumen tender. Hanya pegawai-pegawai syarikat yang ditauliahkan seperti dinyatakan dalam Sijil CIDB boleh menghadiri taklimat tersebut. Syarikat juga perlu berdaftar dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui laman web ep.penang.gov.my untuk membeli dokumen secara sah bagi menyertai tender. Dokumen Tender hanya dijual secara 'on-line'melalui laman web tersebut dan perlu dibeli serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing sebagai pengesahan pembelian.

 

3. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender yang terletak di bersebelahan Kaunter Penerangan, MBPP, Tingkat 3, KOMTAR sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang berkenaan. Pertimbangan tidak akan diberi kepada tender yang lewat diterima.

 

4. Maklumat lanjut mengenai tender di atas boleh diperolehi melalui laman web ep.penang.gov.my atau http://www.mbpp.gov.my.