Asklegal

Tender | Services Tender | Design

Majlis Perbandaran Segamat - Design & Build Works


a) Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Selayang (MPS), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan mempunyai Sijil Perolehan Kena Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut :-


BIL

1


NO TENDER

MPS/T/28/20


TAJUK PROJEK

Cadangan Reka Dan Bina Bagi Membaikpulih Cerun Di Jalan SG 8/11, Taman Sri Gombak, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan


 

GRED DAN PENGKHUSUSAN

Berdaftar Dengan CIDB 

 

Memegang Perakuan  Pendaftaran Kontraktor,  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

 

Gred G4

Kategori CE

Pengkhususan CE08 DAN CE21 


TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

07 Julai 2020 (Selasa), di Jalan SG 8/11 Taman Sri Gombak pada jam  10.00 pagi. 

 

  (Hanya penama  di dalam Sijil Perolehan Kerja  Kerajaan sahaja  yang dibenarkan hadir) 


HARGA RM)

200.00


TARIKH JUAL DAN TUTUP

07/07/2020 Hingga 05/08/2020


BIL

2


NO TENDER

MPS/T/29/20


TAJUK PROJEK

 Cadangan Kerja-Kerja Reka Dan Bina Pembaikan Mendapan Tanah Dan Tanah Runtuh Di Pangsapuri Cemerlang, Taman Cemerlang, Mukim Setapak, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan

 


GRED DAN PENGKHUSUSAN

Gred G4

Kategori CE

Pengkhususan CE08 DAN CE21 

 


TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

07 Julai 2020 (Selasa), di Jalan Pangsapuri Cemerlang, Taman Cemerlang pada jam 12.00 Tengahari.

 

(Hanya penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan sahaja yang dibenarkan hadir)

 


HARGA RM)

200.00


TARIKH JUAL DAN TUTUP

07/07/2020 Hingga 05/08/2020


 

b) Dokumen tender boleh dimuat turun melalui laman sesawang https://tender.selangor.my dan hendaklah dibukukan/dokumentasikan. (Petender PERLU sertakan resit pembelian di muka hadapan Dokumen Tender).

 

c) Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 07 Julai 2020 (Selasa), bertempat di Jalan SG 8/11 Taman Sri Gombak dan Jalan Pangsapuri Cemerlang, Taman Cemerlang pada jam 10.00 pagi dan jam 12.00 tengahari Hanya pegawai-pegawai syarikat yang dinamakan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja dibenarkan hadir taklimat dan lawatan tapak.

 

d) Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di Jabatan Kontrak

Dan Ukur Bahan, Tingkat 6, Menara Majlis Perbandaran Selayang, Persiaran 3, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup tender.

 

e) Untuk maklumat lanjut sila hubungi Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan di talian 03-6126 5838.

 

f) Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Selayang (MPS) sahaja yang layak membeli dokumen tender.

 

YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG