Asklegal

Tender | Services

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan - Various Documen Prints


 

3 JULAI 2020 Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi menyertai tender berikut:


No. Tender

T/SUKNS/BIL. 1/2020 


Tajuk

Perkhidmatan Percetakan Pelbagai  Jenis Dokumen Bagi Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

 

Peringatan: Kehadiran Taklimat adalah diwajibkan. Sila bawa cop syarikat untuk pengesahan kehadiran. Hanya pemilik syarikat

sahaja dibenarkan menghadiri lawatan tapak. Sebarang rayuan tidak akan diterima.


Kelas Pendaftaran

221601/ 221602/  221603/ 221604/221609/221612/221614


 

Harga Dokumen (RM)

RM50.00 setiap  satu borang


Tarikh, Masa & Tempat Taklimat 

 10/7/2020   (Jumaat)  9.00 pagi  

 

Bilik  Mesyuarat Teratai,  Tingkat G  Blok D, Wisma Negeri,  70503 Seremban,  Negeri  Sembilan. 


 

 

Dokumen tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 13 Julai - 30 Julai 2020 di Unit Kewangan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Tingkat 5, Blok A, Wisma Negeri, 70503 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus dengan menuniukkan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang seperti di atas dan Sijil Taraf Bumiputera (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender. Dokumen tender boleh dibel dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh sahaja) senaskah yang tidak akan dikembalikan.

 

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Unit Kewangan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Tingkat 5 Blok A. Wisma Negeri, 70503 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari 3 Ogos 2020. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan dan syarikat yang tidak menghadiri taklimat pada tarikh dan masa ditetapkan tidak layak memasuki tawaran tender.