Asklegal

Tender | Services

Universiti Utara Malaysia - Bus Rental Services


 

 

 

1. Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod

bidang 221503 dibenarkan menyertai tender pada masa ini bagi kerja-kerja berikut: -


BIL 

1


 

NO. RUJUKAN

UUM/BEN/ T376/2020


TAJUK TENDER

Perkhidmatan Penyewaan  Pengangkutan Bas Kitaran  Kampus di Universiti Utara Malaysia (UUM).


HARGA SENASKAH (RM)

28/06/2020 hingga 13/07/2020


TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK 

Tarikh:   1 Julai 2020 (Rabu)

 

Masa: 9.30 pagi

 

Tempat: Auditorium Pusat Penginapan Pelajar (SAC), Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah  

 

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN 


 

TARIKH TUTUP TENDER

22 Julai 2020  (Rabu)  Masa:  12.00  Tengah hari 


 

2. Naskah Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender akan dijual pada waktu pejabat hari bekerja, di kaunter Bayaran

Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 VUM Sintok, Kedah Darul Aman mulai 28 Jun 2020 hingga 13 Julai 2020 dan bayaran hendaklah dibuat di kaunter Bayaran, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, dalam bentuk Tunai atau Draf Bank atas nama Universiti Utara Malaysia. Bayaran juga boleh dibuat secara "on-line" menggunakan kad kredit / Financial Process Exchange (FPX) dengan melayari laman web http://e-com.uum.edu.my/

 

 

Hari                  Waktu 

Ahad - Rabu - 8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 Petang - 4.30 petang. 

Khamis          -8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 Petang - 3.00 petang 

 

3. Dokumen tender akan hanya dikeluarkan kepada wakil penender yang sah sahaja dan setelah sijil pendaftaran denganKementerian Kewangan Malaysia atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (jika berkenaan) dan Resit Bayaranditunjukkan serta satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan hendaklah dikemukakan untuk simpanan. 

 

4. Dokumen tender yang telah siap ditandatangani dan diisi sepenuhnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermetri denganTajuk Tender dan No. Rujukan Tender hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut. Dokumen Tender hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti Tender, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman,

tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 22 Julai 2020 (Rabu). 

 

5. Universiti Utara Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender dan tidak akan menanggung apa-apa kos yang terlibat oleh penender.