Asklegal

Tender | Supply

Pusat Belia Antarabangsa (IYC) - Services For Equipments


Pelawaan adalah dibuka kepada semua kontraktor Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang berkenaan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:


NO. TENDER

5/20


TAJUK KERJA

Membaik pulih, Menaiktaraf serta Membekal Peralatan di Menara Latihan Sedia ada di Kem Wawasan Negara seperti berikut:

 

1) Kem Wawasan Negara Maran, Pahang. 

2) Kem Wawasan Negara Kuala Lipis, Pahang. 

3) Kem Wawasan Negara Langkawi, Kedah.

4) Kem Wawasan Negara Kulim, Kedah. 

5) Kem Wawasan Negara Balik Pulau, Pulau Pinang.

6) Kem Wawasan Negara Ulu Kenas, Perak.


KOD BIDANG

 B04 - Kerja-kerja Am Bangunan

120401 - Peralatan  Keselamatan & Penguatkuasaan


TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

 

1) 02/07/2020 (Khamis)  jam 2.30 petang di Kem  Wawasan Negara Maran, Pahang  

 

2) 03/07/2020 (Jumaat) jam 10.30 pagi di Kem Wawasan Negara Kuala Lipis, Pahang.

 

3) 05/07/2020 (Ahad) jam 10.00 pagi di Kem  Wawasan Negara Langkawi,Kedah.

 

4) 06/07/2020 (Isnin) jam 10.00 pagi di Kem Wawasan Negara Kulim,Kedah. 

 

5) 06/07/2020 (Isnin) jam 3.00 petang di Kem Wawasan Negara Balik Pulau, Pulau Pinang 

 

6) 07/07/2020 (Selasa) jam 2.00 petang di Kem Wawasan Negara Ulu Kenas, Perak.


 

HARGA DOKUMEN

RM70.00


 

• Kontraktor yang ingin memasuki tender ini perlu mempunyai pengalaman, keupayaan teknikal dan kewangan yang mencukupi bagi melaksanakan projek tersebut di atas. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN HADIR DI SETIAP KEM WAWASAN NEGARA SEPERTI DITETAPKAN, yang merupakan

salah satu syarat utama dalam pemilihan kontraktor. 

• Dokumen tender dan dokumen-dokumen asal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang diterima berserta kod bidang yang telah ditetapkan. 

• Dokumen boleh didapati semasa sesi taklimat dan lawatan tapak yang telah ditetapkan di Kem Wawasan Negara seperti jadual di atas. 

• Semua dokumen tender mestilah sampai sebelum atau pada 13 Julai 2020 (Hari Isnin) jam 12.00 tengahari di Pejabat Pengurusan, Pusat Belia Antarabangsa (IYC), Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur.