Asklegal

Tender | Services Tender | Renovation

Majlis Bandaraya Iskandar Puteri - Upgrade Works


KENYATAAN TAWARAN BIL.: 15/2020

TARIKH IKLAN: 27 JUN 2020

1. Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA(SSM), LEMBAGA PEMBANGUNAN PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN KONTRAKTOR & USAHAWAN (BPKU) yang tempoh sah laku sehingga 90 hari dari tarikh tutup Tender serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk Tender berikut:


 

Bil. 1


No. Tender

 

MBIP/T/ 74/2020


 

Tajuk Projek

KERJA-KERJA MENAIKTARAF  KAWASAN LAPANG PINGGIRAN SUNGAI SKUDAI (FASA 1), TAMAN IMPIAN EMAS, SKUDAI JOHOR BAHRU


Gred 

G4


Kategori

CE


Pengkhususan

CE14


Harga (RM)

80.00


 

MBIP/T/ 77/2020

 


Tajuk Projek

CADANGAN MENAIKTARAF  TAMAN REKREASI "LINEAR PARK' SUNGAI KANGKAR PULAI, TAMAN DESA PERMAI, KAMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU (FASA 2)


Gred 

G4


Kategori

CE


 

Pengkhususan

CE14


Harga (RM)

80.00


 

2. Dokumen meja tender akan dipamerkan mulai 29 JUN 2020 hingga 19 JULAI 2020 semasa waktu pejabat di kaunter Unit Perolehan, Bahagian Pentadbiran Am, Bangunan Kabin, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Skudai, Johor.

 

3.Dokumen tender boleh diperolehi 29 JUN 2020 hingga 19 JULAI 2020 di kaunter Unit Perolehan, Bangunan Kabin MBIP, dengan mengemukakan bayaran dokumentasi hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order) dan dibayar atas nama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.

 

 

4. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini Kontraktor hendaklah membawa dokumen asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor dari CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dari CIDB, Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan, Kementerian Kerjaraya Malaysia.

 

5. Kontraktor dikehendaki untuk menyediakan satu salinan Surat Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera semasa membuat pembelian dokumen tender.

 

6. Petender - petender yang berminat boleh menghubungi Jabatan Landskap, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di talian 07-5555148/5144 atau emel ke landskapombip.gov.my untuk sebarang pertanyaan lanjut.

 

7. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di Unit Perolehan, Bangunan Kabin MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri tidak lewat daripada sebelum tarikh 19 JULAI 2020 jam 12.00 Tengah Hari.

 

(HAJI SALEHUDDIN BIN HAJI HASSAN) 

Datuk Bandar,

Majlis Bandaraya Iskandar Puteri