Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam - Cloud & ICT Sofware Related 

NO TENDER

T01/ 2020. LPPSA


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MELATIH, MENYOKONG DAN MENYENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN PRIVATE CLOUD UNTUK TUJUAN SEWAAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)


KOD BIDANG  PENDAFTARAN MOF 

 

Mandatori

210102

210103

210105

210106

210109

 

Pilihan

210101

210104 

210107


 

TAKLIMAT TENDER

 

Tarikh

1 Julai 2020

 

Masa 

9.30 pagi

 

Tempat 

Dewan Utama, Aras 7, LPPSA. 

*Kehadiran ke taklimat tender adalah digalakkan*


 

DOKUMEN TENDER 

 

RM50.00 sahaja menggunakan Draf Bank   di atas nama Lembaga Pembiayaan Perumahan   Sektor Awam 

 

Wakil syarikat perlu mengemukakan salinan  Sijil pendaftaran dengan  MOF bagi tujuan   pembelian dokumen tender mulai 24 Jun 2020  jam 2.00 petang 


TARIKH BUKA & TUTUP TENDER 

24 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020 jam 12.00 tengah hari

 


NO TENDER

T02/ 2020. LPPSA


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYELENGGARA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT SECARA SEWA GUNA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

 


KOD BIDANG  PENDAFTARAN MOF 

 

Mandatori

210102

210103

210109

 

Pilihan

210104

210105

210106

210107


 

TAKLIMAT TENDER

 

Tarikh

1 Julai 2020

 

Masa 

10.30 pagi

 

Tempat 

Dewan Utama, Aras 7, LPPSA. 

*Kehadiran ke taklimat tender adalah digalakkan*


DOKUMEN TENDER 

 

RM50.00 sahaja menggunakan Draf Bank   di atas nama Lembaga Pembiayaan Perumahan  

Sektor Awam 

 

Wakil syarikat perlu mengemukakan salinan  Sijil pendaftaran dengan  MOF bagi tujuan  

pembelian dokumen tender mulai 24 Jun 2020  jam 2.00 petang 


TARIKH BUKA & TUTUP TENDER 

24 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020 jam 12.00 tengah hari

 


TEMPAT JUALAN DAN PENGHANTARAN DOKUMEN TENDER


LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM JABATAN PENTADBIRAN DAN KHIDMAT PELANGGAN. ARAS 7. NO. 9, KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN. PERSIARAN

PRESINT 2, 62592 PUTRAJAYA


 1. Kehadiran ke taklimat tender adalah digalakkan dan terhad kepada dua (2) orang wakil bagi setiap  Syarikat perlu mengesahkan kehadiran dengan mengemukakan Surat Pengesahan Kehadiran Taklimat Tender Pegawai Pengurusan Kanan syarikat. Syarikat perlu mengesahkan kehadiran dengan mengemuk (muat turun dari laman web rasmi LPPSA) dan surat tersebut hendaklah dikemukakan melalui emel kepada fadhiy.rusli@lppsa.gov.my dan marziah.matnawi@lppsa.gov.my sebelum atau pada 29 Jun 2020 jam 5.00 petang. 

 

2. Wakil Syarikat juga perlu mengemukakan Surat Perwakilan Kuasa (muat turun dari laman web rasmi LPPSA) dan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat Dengan Kementerian Kewangan (MOF) pada hari taklimat diadakan. 

 

3. Petender hendaklah memastikan semua cadangan dokumen teknikal dan cadangan dokumen  kewangan dikemukakan berdasarkan senarai semak yang telah ditetapkan. Kegagalan petender mengemukakan dokumen mandatori akan menyebabkan Dokumen tender tidak dipertimbangkan. 

 

4.Dokumen tawaran yang lewat daripada tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

 

4.Sebarang pertanyaan mengenai urusan tender hendaklah dibuat secara bertulis menerusi emel kepada fadhiy.rusli@lppsa.gov.my dan marziah. marzian.matnawi@lppsa.gov.my sebelum tarikh dan waktu tutup tender.