Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery

Lembaga Minyak Sawit Malaysla - Delivery Of Goat Breed


Tender adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berpengalaman dan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) bagi perkara berikut:

 


 

BIL. 1 NOMBOR DAN TAJUK TENDER


MPOB (T/B) 14/20

 

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTARSERAH BIRI-BIRI BAKA SANTA INES KEPADA PEKEBUN KECIL DI SEMENANJUNG DI BAWAH PROJEK SKIM INTEGRASI TERNAKAN DENGAN SAWIT


BIL. 2 NOMBOR DAN TAJUK TENDER


MPOB (T/B) 19/20

 

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTARSERAH KAMBING TENUSU BAKA SAANEN DAN BIRI-BIRI BAKA DORPER (IMPORT) KEPADA PEKEBUN KECIL DI NEGERI SABAH DI BAWAH PROJEK SKIM INTEGRASI TERNAKAN DENGAN SAWIT


 

BIL. 3 NOMBOR DAN TAJUK TENDER


MPOB (T/B) 20/20 

 

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTARSERAH BIRI-BIRI BAKA DORPER (IMPORT) KEPADA PEKEBUN KECIL DI NEGERI SARAWAK DI BAWAH PROJEK SKIM INTEGRASI TERNAKAN DENGAN SAWIT


 

HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL


RM50.00 Senaskhah (Tidak dikembalikan) 

 

Seksyen Pengurusan Perolehan, Aras 4, Unit Kewangan & Perolehan,

Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi,

Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

Tel: 603-8769 4400 atau 

 

MPOB Wilayah Sabah, Lot 1, Jalan TA, KKIP Timur, Off Jalan Norowot, Kota

Kinabalu Industrial Park, 88460 Kota Kinabalu, Sabah Tel: 6088-493 700/702/

703/705 atau MPOB Wilayah Sarawak, Tingkat 4, Crown Towers, No.88, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak. Tel: 6082-342 871/ 484 051

 


SYARAT PENDAFTARAN

 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

 

Kod Bidang:070202 Haiwan Ternakan, Bukan Ternakan, dan Akuatik

 


 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

 

1. Mengenai Syarat-Syarat Dan Spesifikasi Tender 

Pegawai Bertanggungjawab: En. Mohd Haidar Abdul Hamid 03-8769 4842 

atau emel: mohd haidharempob.gov.my 

 

 

2. Mengenai Syarat-Syarat Am Tender  

Pegawai Bertanggungjawab:

Cik Nur Afifah Mohd Zulkafli 

03-8769 4247 atau emel: 

nurafirah@mpob.gov.my 


 

1. Dokumen tender boleh dibeli mulai 26 Jun 2020 secara draf bank atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia pada waktu pejabat di tempat seperti jadual di atas. 

 

2. Hanya penama yang tercatat dalam sijil MOF sahaja dibenarkan membeli dokumen tender. Wakil syarikat tidak dibenarkan. 

 

3. Salinan sijil seperti jadual di atas dan salinan Sijil Pendaftaran Bumiputera (jika ada) yang masih sah tempoh hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen tender. Sesalinan sijil yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 

 

4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

 

5. Tarikh tutup tender adalah pada 21 Julai 2020 (Selasa), jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. 

 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat-syarikat yang berpengalaman dalam bidang yang berkaitan.