Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Maintenance & Air Cond Services


 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang/gred seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja seperti berikut:-

 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender: UiTM/PER/T/3/18/20 

 

Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara Jenis Berpusat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di UiTM Sarawak, Kampus Samarahan

 

Kelayakan: Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang : 220301 (Alat Hawa Dingin (Window/Spilt/Berpusat)) 

 

Harga Dokumen RM 100.00 Senaskah

 


TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

Pejabat Bendahari 

Unit Perolehan, 

UITM Cawangan Sarawak, 

Kampus Samarahan 2, 

94300 Kota Samarahan, 

Sarawak  

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak: 

- Tidak Diwajibkan - 

 

Tarikh Tutup Tawaran :

27/07/2020 Jam 12.00 tengahari


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No.Tender: UiTM/PER/T/3/19/20

 

Perkhidmatan Pelupusan Sampah Domestik Di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Kota Samarahan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

 

Kelayakan: Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang : 221003 (Pembersihan Bangunan Dan Pejabat) 

 

 

Harga Dokumen RM 100.00 Senaskah

 

 


TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

Pejabat Bendahari 

Unit Perolehan, 

UITM Cawangan Sarawak, 

Kampus Samarahan 2, 

94300 Kota Samarahan, 

Sarawak  

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak: 

- Tidak Diwajibkan - 

 

Tarikh Tutup Tawaran :

27/07/2020 Jam 12.00 tengahari

 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender: UiTM/PER/T/3/20/20

 

Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Di Zon A (Pentadbiran Dan Akademik) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sarawak, Kampus Samarahan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

 

Kelayakan: Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang : 221001 (Pembersihan Bangunan Dan Pejabat) 

 

 

Harga Dokumen RM 100.00 Senas


 

TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

Pejabat Bendahari 

Unit Perolehan, 

UITM Cawangan Sarawak, 

Kampus Samarahan 2, 

94300 Kota Samarahan, 

Sarawak  

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak: 

- Tidak Diwajibkan - 

 

Tarikh Tutup Tawaran :

27/07/2020 Jam 12.00 tengahari

 


 

 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer pada 24 Jun 2020. 

2. Taklimat/Lawatan Tapak bagi Tender di atas adalah TIDAK DIWAJIBKAN. Sekiranya terdapat keperluan untuk taklimat/lawatan tapak bagi mendapatkan maklumat lanjut, pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan secara rasmi melalui email kepada zulki153@uitm.edu.my (Zulkifli Bin Azamuddin 082-677888) dalam tempoh iklan. 

3. Petender-petender dikehendaki membawa 'SALINAN SIJIL-SIJIL VIRTUAL PENDAFTARAN KKM DAN SIJIL BUMIPUTERA (JIKA BERKAITAN) dalam bidang/gred seperti diatas dan menyerahkan satu SALINAN (fotostat) semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut. 

4. Dokumen Tawaran boleh dibeli pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai. 

5. Tawaran ditutup pada tarikh dan 'masa yang ditetapkan. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu tutup tidak akan dipertimbangkan.