Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Building Maintenance & Air Cond Services


 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja-kerja seperti berikut:-


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender: UiTM/PER/T/3/21/20

Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara Jenis 'Window Unit' Dan 'Split Unit Di Seksyen Operasi Bangunan Fakulti & Pejabat 2, Universiti  Teknologi MARA (UITM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.

 

Kelayakan :Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah Dan Suruhanjaya Tenaga (Jika Berkaitan)

 

Gred G4

Kategori ME

Pengkhususan M01 

Harga Dokumen : RM 50.00 Senaskah


 

TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran:  

Pejabat Bendahari  Jabatan Pengurusan  & Aset  

Unit Panggilan Tender & Sebutharga  Universiti Teknologi MARA 

40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan 

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak: 

Tiada 

Tempat Taklimat Lawatan Tapak: 

Tiada 

 

Tarikh Tutup Tawaran : 13/07/2020 jam 12.00 tengah hari 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender: UiTM/PER/T/3/22/20

Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Di Fakulti & Pejabat 2 (Zon 5), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) 

Kod Bidang 221001

Harga Dokumen : RM 50.00 Senaskah


TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran:  

Pejabat Bendahari  Jabatan Pengurusan  & Aset  

Unit Panggilan Tender & Sebutharga  Universiti Teknologi MARA 

40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan 

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak: 

Tiada 

Tempat Taklimat Lawatan Tapak: 

Tiada 

 

Tarikh Tutup Tawaran : 13/07/2020 jam 12.00 tengah hari 


 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer dan dijual mulai 19/06/2020 dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM. 

 

2. Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan sekiranya terdapat keperluan untuk lawatan tapak bagi mendapatkan maklumat lanjut, pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan secara rasmi melalui emel kepada mohdnordin@uitm.edu.my dalam tempoh iklan. 

 

3. Petender-petender dikehendaki membawa SALINAN SIJIL KKM, PENDAFTARAN CIDB, SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) dalam bidang/gred seperti diatas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

4. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan. 

 

5. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.