Asklegal

Tender | Purchase Tender | Vehicle

Universiti Putra Malaysia - Flight Laboratory Platform For Sale


 

KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH

TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI, SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG - JA01/2020(10032) 

 

Tawaran adalah dipelawa daripada Petender-Petender atau Orang Perseorangan untuk membeli kenderaan Terpakai 'Sebagaimana Di Mana' (As is where is) di Universiti Putra Malaysia, Serdang seperti berikut:-

 


BIL 1  JENIS KENDERAAN

Flight Laboratory Platform Jenama: Cimus Model SR20 Buatan: USA

 


TAHUN DIBELI 

2010


HARGA SIMPANAN (RM) 

600,000.00


Dokumen Tawaran boleh diperolehi pada waktu pejabat dari kaunter Pejabat Bursar, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, U.P.M. Serdang, Selangor Darul Ehsan dengan harga RM50.00 senaskhah, secara bayaran tunai atau dalam bentuk wang pos/kiriman wang/bank deraf yang dibuat atas nama Bursar, Universiti Putra Malaysia (tidak akan dikembalikan). Sernua bayaran hendaklah dibuat di kaunter Khidmat Pelanggan Pejabat Bursar III. 

 

Kenderaan boleh dilihat pada tarikh dan waktu seperti berikut: 

Tarikh : 30.06.2020 - 2.07.2020 (Selasa - Khamis) 

Masa : 10 pagi - 12.00 tengah hari 

Tempat Berkumpul : Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah,47200 Subang, Selangor

 

 

Dokumen Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti Tender No 2 pada atau sebelum jam 12 tengah hari. Pihak Universiti tidak akan terikat untuk menerima sebarang tawaran, dan keputusan Universiti adalah muktamad.