Asklegal

Tender | Services

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - IMPLEMENTATION OF AUDIT ON THE FINANCIAL MANAGEMENT INSTITUTION (IPD) UNDER MEMBER INVESTMENT SCHEME (SPA)


Tender adalah dipelawa secara terbuka bagi perolehan seperti berikut:-


 

NO. RUJUKAN PELAWAAN

DOC 2468422250


KETERANGAN TENDER

PELAKSANAAN PENGAUDITAN KE ATAS INSTITUSI PENGURUSAN DANA (IPD)  DI BAWAH SKIM PELABURAN AHLI  (SPA) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)


KOD BIDANG

221803 / 340401


 

TARIKH BUKA 

  18.06.2020


 

TARIKH TUTUP

09.07.2020


 

 

 1. Tawaran tender bersama maklumat lengkap pelawaan boleh diperoleh atas talian mulai 18.06.2020 (Khamis) sehingga 09.07.2020 (Khamis). Hanya pembekal yang berdaftar dengan sistem e-Procurement KWSP (SAP Ariba Network) boleh menyertai tender ini. 

 

2. Bagi pembekal vang belum berdaftar dengan sistem e-Procurement KWSP. pendaftaran boleh dibuat melalui pautan pendaftaran seperti berikut: htto: leof supplier ariba.com/ad se Registration. Tuan/puan boleh menghubungi KWSP melalui emel procurements of.gov.my atau hubungi talian 03-26162005 untuk sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran 

 

 

3. Pembekal hendaklah mempunyai Si Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (KKM). Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Borang 24 yang masih sah tempohnya semasa membuat pendaftaran secara online untuk tender ini. Pelawaan tender tidak akan ditawarkan sekiranya pembekal gagal mengemukakan dokumen lengkap dan terikini sewaktu membuat pendaftaran. 

 

4 Kegagalan pembelal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan akan menyebabkan penyertaan perolehan TERBATAL dengan sendirinya 

 

5. Modal berbayar pembekal bagi tender ini mestilah tidak kurang daripada RM290,000.00. 

 

6. Tawaran dan dokumen perolehan yang telah lengkap dikunci masuk dan dilampirkan hendaklah dihantar melalui sistem e-Procurement KWSP tidak lewat dari jam 12:00 tengah hari pada 09.07.2020 (Khamis). 

 

7. KWSP tidak teriat untuk menerima mana-mana tawaran tender yang terendah dan tidak akan bertanggungjawab memberi sebarang alasan atas penolakan tender dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.