Asklegal

Tender | Maintenance

Jabatan kesihatan Negeri Selangor - Various Services


 

 

 

Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang bekalan/perkhidmatan serta syarat seperti di bawah:


TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

 

TAJUK TENDER: 

PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) SELAMA LIMA (5) TAHUN BAGI TAHUN 2021 HINGGA 2025 DI HOSPITAL SHAH ALAM, SELANGOR

 

BUTIR-BUTIR TENDER:

No. Tender:

JKNS T. 15/2020

Merangkumi kesemua lima (5) skop perkhidmatan bagi tempoh lima (5)tahun seperti berikut:

 


KOD BIDANG/SYARAT

WAJIB UNTUK KESEMUA KOD BIDANG


 

TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

 

i) Penyelenggaraan Kejuruteraan Fasiliti/Facility Engineering Maintenance Services (FEMS)


 

KOD BIDANG/SYARAT

 

220301, 220401, 220503 dan


TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

ii) Penyelenggaraan Kejuruteraan Biomedikal/Biomedical Engineering Maintenance Services (BEMS)

 


KOD BIDANG/SYARAT

220601 dan


 

TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

iii) Pembersihan/Cleansing Services (CLS)

 


KOD BIDANG/SYARAT

221001, 221002 dan 


 

TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

iv) Linen dan Dobi/Linen and Laundry Services (LLS) 


 

TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

v) Pengurusan Sisa Klinikal Kesihatan/Healthcare Waste Management Services (HWMS)


KOD BIDANG/SYARAT

Mematuhi keperluan Jabatan Alam Sekitar dan Garis Panduan Healthcare Waste Kementerian Kesihatan Malaysia dan


TAJUK TENDER/BUTIR-BUTIR TENDER

 

vi) Berdaftar dengan CIDB bagi Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan (Healthcare Facilities)

 


KOD BIDANG/SYARAT

F02


 

TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK

Tiada taklimat lawatan tapak Sebarang pertanyaan/Temujanji secara 'One-To-One' boleh hubungi pegawai berikut:

 

 

1. Encik Arihan  Sallehin Idris(013-363 5549)

 

2. Encik Zahrulhazmi bin Zakaria (011-3709 4932)

 

3.Puan Aishah binti dan Mat Sharif (012-650 4505)

 

4.Puan Shuhaidah binti Mohd Shorkapeli (03-5123 7234)


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN TENDER DIBELI

 

Dokumen tender boleh dibeli mulai 25 Jun 2020 (Khamis)  di alamat berikut:  

 

JABATAN KESIHATAN  NEGERI SELANGOR,  BAHAGIAN PENGURUSAN 

(UNIT PEROLEHAN & ASET), 

Tingkat 18, No. 1, Wisma 

 Sunway, Jalan Tengku 

 Ampuan Zabedah C 9/C,

 Seksyen 9, 40100 Shah Alam,  

 Selangor Darul Ehsan. 

 

HARGA DOKUMEN 

RM250.00 

 

Pada waktu-waktu pejabat seperti berikut:

 

 

Isnin - Khamis:

 

9.00 pagi -  1.00 petang 

2.00 petang - 4.30 petang 

 

Jumaat:

9.00 pagi - 12.00 tengah hari 

2.45 petang -4.30 petang 

 

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk BANK DRAF/WANG POS/MONEY ORDER di atas nama PENGARAH KESIHATAN NEGERI SELANGOR


 

TARIKH TENDER DITUTUP

16 Julai 2020 (Khamis)  pada jam  12.00  tengah hari  


 

Kontraktor/svarikat perlu membawa dokumen asal Sijil Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia dan Siil Pendaftaran CIDB dalam kod bidang yang dinyatakan di atas berserta satu salinan bagi setiap sijil yang dikemukakan untuk tujuan pembelian dokumen tender. Dokumen tender hanya akan dijual kepada pemilik atau wakil yang diberi kebenaran bertulis oleh pemilik sahaja. 

 

Dokumen tender yang lengkap hendaklah dikemukakan sebelum 12.00 tengah hari, 16 JULAI 2020. Dokumen tender hendaklah menyatakan Tajuk serta Nombor Tender di sebelah penjuru kiri atas sampul surat yang berlakri dan dialamatkan kepada:

 

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR

BAHAGIAN PENGURUSAN (UNIT PEROLEHAN & ASET) TINGKAT 18, NO. 1, WISMA SUNWAY, JALAN TENGKU AMPUAN ZABEDAH C 9/C

SEKSYEN 9, 40100 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN 

 

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR tidak bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan penghantaran dokumen tender melalui pos laju/courier. Dokumen yang lewat

diterima tidak akan dipertimbangkan.