Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Finas - Equipment And Mix Stage Digital Studio System


 

 

 

 

 

1. Tawaran tender adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MQF) vana masih sah tempoh laku bagi menyertai tender: 


 

NO./TAJUK  TENDER

FINAS(R)

A.002/55(20)-04

 

 

TENDER KERJA-KERJA  MEMBEKAL, MENGHANTAR MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI  DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN 

SISTEM STUDIO DIGITAL MIX STAGE DI FINAS HULU KELANG


KOD BIDANG

 

010302 PERALATAN SISTEM  BUNYI, PEMBESAR SUARA DAN  PROJEKTOR; DAN  221304 AUDIO VISUAL


 

TARIKH, MASA TEMPAT TAKLIMAT 

Tarikh :24, 25 & 26 Jun 2020 (Rabu, Khamis &  Jumaat)

Masa : 10.00 Pagi 

Tempat : Bilik Mesyuarat Studio Digital Mix Stage, FINAS Hulu Kelang.

 i. Petender DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi   taklimat / lawatan tapak 

ii Sekiranya petender tidak hadir sesi taklimat / lawatan  tapak, petender tidak layak memasuki tender,  

iii. Hanya PENAMA di Sijil Pendaftaran Syarikat dan tidak akan Kementerian Kewangan Sahaja yang boleh menghadir sesi taklimat / lawatan tapak dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Kementerian Kewangan

iv. PERINGATAN: Ekoran daripada wabak Pendamik Covid-19, tender ini mensyaratkan hanya ENAM (6) orang sahaja dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat / lawatan tapak pada setiap sesi dengan mematuhi prosedur Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). Sehubungan dengan itu, petender - petender yang berminat untuk menghadiri sesi taklimat / lawatan tapak dikehendaki untuk membuat temu janji terlebih dahulu dengan Urus setia iaitu Unit Perolehan di talian 03-7954 0517 / 03-7698 2603 / 2164 / 2138.

 


TARIKH TUTUP TENDER

28 Julai 2020 (Selasa) pada jam 12.00 Tengah Hari

 

Dokumen Tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan


 

2. Dokumen Tender boleh dibeli pada waktu pejabat dari jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 4.00 petang mulai 29 Jun 2020 (Isnin) hingga 27 Julai 2020 (Isnin) di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS Petaling Jaya, Aras 2, Bangunan Utama Unit Perolehan, Bahagian kewangan, Jalan Utara 46200 Petaling Jaya, Selangor dengan mengemukakan salinan dokumen berikut:

 

 

i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

ii) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

 

3. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) sanaskah tidak dikembalikan). Bayaran boleh dibuat melalui Wang Pos / Draf Bank / Cek/Tunai

 

4. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakni dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditempatkan di:

 

PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)

FINAS PETALING JAYA, 

UNIT PEROLEHAN, BAHAGIAN KEWANGAN 

ARAS 2, BANGUNAN UTAMA, JALAN UTARA

46200 PETALING JAYA, SELANGOR