Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) - Canvas Services


Tawaran adalah dipelawa daripada Pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berpengalaman dan berkelayakan serta berdaftar dengan Kementerian hewangan Malaysia (MOF) dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:


MAKLUMAT TENDER

 

TAJUK TENDER:

 

MEMBEKAL MENGHANTAR DAN MENYIMPAN 2,500 UNIT KANVAS KANOPI MUDAH ALIH PASAR TANI BERUKURAN 3M X 3M DAN 5,100 UNIT ALAS MEJA PASAR TANI KEPADA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

 

NO.TENDER:

FAMA/KANVAS&ALAS PT/03-2020

 


 

HARGA DOKUMEN/TARIKH DOKUMEN DIJUAL/TEMPAT DIJUAL & TARIKH TUTUP

 

HARGA DOKUMEN

RM 100.00 (TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN)

 

TARIKH IKLAN 

16 Jun 2020 (Selasa)

 

 

TARIKH DIJUAL 

23 Jun 2020 (Selasa)

hingga 14 Julai 2020 (Selasa)

 

TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

Bilik Pusat Khidmat Pelanggan,

Tingkat 1, Bangunan FAMA Point, Lot 17304, Jalan Persiaran

1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor

 

TARIKH TUTUP

14 Julai 2020 (Selasa)

 

LOKASI PENGHANTARAN DOKUMEN TENDER

Peti Tender 2 Bilik Pusat Khidmat

Pelanggan, Tingkat 1, Bangunan FAMA

Point, Lot 17304, Jalan Persiaran

1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor


 

KOD BIDANG

020901 (Bahan Tarpaulin Dan Kanvas)


TARIKH PENDAFTARAN TENDER

TARIKH

23 Jun 2020 (Selasa) hingga 25 Jun 2020 (Khamis)

 

MASA

9.00 pagi hingga 3.00 petang

 

TEMPAT 

Bilik Pusat Khidmat

Pelanggan, Tingkat 1, Bangunan

FAMA Point, Lot 17304, Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor

 

NO.TEL

03-6126 2020

 

 

*HANYA PENAMA PADA SIJIL MOF SAHAJA YANG BOLEH MEMBUAT PENDAFTARAN

 

SURAT WAKIL KUASA TIDAK DITERIMA

 

*PENDAFTARAN TENDER ADALAH DIWAJIBKAN

 


 

 

Dokumen Tender dan keterangan lanjut boleh diperolehi semasa waktu pejabat dan boleh dibeli di Pejabat FAMA seperti yang tertera di atas. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas dikehendaki menyertakan bayaran dokumen dalam bentuk Wang Tunai dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Cek Persendirian/ Wang Pos/ Kiriman Pos/ Bank Draf tidak diterima.

 

Sila kemukakan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang asal bersama satu salinan fotokopi dan masih berkuatkuasa semasa menghadiri pendaftaran tender dan pembelian dokumen tender.

 

 

Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri (gam) dan bertanda No. Tender yang berkenaan di sebelah kiri sampul surat, Dokumen Tender ini hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender 2 di Bilik Pusat Khidmat Pelanggan, Tingkat 1, Bangunan FAMA Point, Lot 17304, Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor pada 14 Julai 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengahari (mengikut jam di Bilik Pusat Khidmat Pelanggan FAMA)

 

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) tidak terikat untuk menerima tawaran tender terendah atau mana-mana tawaran. Hanya syarikat yang berjaya sahaja akan dimaklumkan. Syarikat yang tidak dihubungi 6 bulan selepas tarikh tutup dianggap tidak berjaya

 

Pembekal hendaklah sentiasa mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 semasa urusan berkaitan tender ini.

 

Iklan ini juga boleh dilihat di www.fama.gov.my