Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Majlis Perbandaran Sepang - Cleaning Services


 

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 

Persiaran Semarak Api, Cyber 1

63200 CYBERJAYA Selangor Darul Ehsan


1. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) bagi kerja-kerja berikut :


 

BIL 1


NO. TENDER

MPSepang  (PH)  400- 10/12/06


TAJUK KERJA

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN MEDAN SELERA KAMPUNG DATO' ABU BAKAR BAGINDA (LOT 10), KEDAI PLB KAMPUNG DATO' ABU BAKAR BAGINDA (KDAAB), MEDAN NIAGA KAMPUNG DATO' ABU BAKAR BAGINDA (KDABB), KOMPLEKS NIAGA SUNGAI MERAB, SELERA D' PINGGIRAN (DESA PINGGIRAN PUTRA) PUSAT PENJAJA  BUKIT UNGGUL (SUNGAI BUAH), TANDAS AWAM DAN TAMAN TASIK CYBERJAYA (SEBELAH PARKING) DAN TANDAS AWAM TAMAN TASIK CYBERJAYA (SEBELAH TAPAK SEMAIAN JABATAN LANDSKAP) TAHUN 2020


BIDANG, SUB BIDANG &  PECAHAN BIDANG

 

Kementerian Kewangan  Malaysia  221001 (Pembersihan  Bangunan Dan Pejabat).  DAN 221003 (Mengangkat Sampah) DAN Unit Perancangan Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) 


HARGA DOKUMEN

RM200.00


 

2. Dokumen Tender boleh dibeli secara online melalui laman web http://tender.selangor.gov.my. dengan harga RM200.00. 

 

3. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat bermeteri dengan menulis No. Tender di sebelah sudut kiri sampul dan dimasukkan ke dalam peti tender di Ruang Lobi Utama, Aras Dua, Majlis Perbandaran Sepang, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada 6hb Julai 2020. 

 

4. Majlis Perbandaran Sepang tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau sebarang tender atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.