Asklegal

Tender | Installation Tender | Renovation

Lembaga Lebuh Raya - Repair & Work Place Renovation Works.


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut: 


NO. TENDER

LLM/UB/TN-5/2/5/20 


 

TAJUK TENDER 

CADANGAN KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN MENAIKTARAF RUANG KERJA PUSAT PENGURUSAN TRAFIK YANG MELIBATKAN SISTEM VIDEO WALL, TERMASUK PEPASANGAN ELEKTRIKAL & MEKANIKAL DAN AUDIO SERTA KERJA BERKAITAN, UNTUK LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR


 

Kontraktor yang ingin menyertai tawaran tender di atas adalah Nivaihkan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G4, Kategori ME, Pengkhususan E02 Dan E11 dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK). 

 

Untuk butiran lanjut mengenai tender di atas, sila layari laman portal rasmi Lembaga Lebuhraya Malaysia di pautan seperti berikut http://www.ilm.gov.my/swasta/tender_tawaran untuk mendapatkan maklumat, terma dan syarat bagi tawaran tender di atas.