Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Institut Jantung Negara - Plan Preventive Maintenance (PPM) Services


 

Tawaran ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) untuk menyertai tender di bawah:


 

 

TAJUK TENDER

 Plan Preventive Maintenance (PPM) Services for AHU, FCU and Split Unit (Air Conditioning System) for Institut Jantung Negara 

 

Ruj:

IJN/QUO/21/2020

 

Bayaran tender: RM50.00


 

 

KOD PENDAFTARAN

 220301 - Penyelenggaraan/Pembaikan Alat Hawa Dingin


 

TAKLIMAT TENDER

25 Jun 2020 (Khamis)  10.30 pagi  Aras Bawah 1, Blok B Institut Jantung Negara 145 Jln Tun Razak 50400 Kuala Lumpur

 


TARIKH DOKUMEN DIJUAL

25 Jun 2020 (Isnin)  hingga 2 Julai 2020 (Khamis)


 

TARIKH DAN WAKTU TENDER DITUTUP

 

8 JULAI 2020  (Rabu) sebelum/ pada  12 tengah hari  di Peti Tender Jabatan  Pengurusan Perolehan  Aras Bawah 1, Blok B Institut Jantung Negara 145 Jln Tun Razak 50400 Kuala Lumpur


 

2. Taklimat tender adalah DIWAJIBKAN. Dokumen tender hanya akan dijual kepada syarikat yang menghadiri taklimat tender. 

 

3. Sijil asal KKM yang sah beserta salinan hendaklah dibawa semasa taklimat tender dan sebelum membeli dokumen.

 

4. Harga tender yang dinyatakan adalah untuk senaskah dokumen. Bayaran hendaklah dibuat secara BANKER'S CHEQUE SAHAJA atas nama INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD. 

 

5. Hanya bentuk bayaran yang dinyatakan sahaja akan DITERIMA dan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. 

 

6. Dokumen tender boleh dibeli di Jabatan Pengurusan Perolehan, Aras Bawah 1, Blok B, Institut Jantung Negara.

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Tender Management Unit (03-2617 8232 / 8238 / 8861; tendermanagement@ijn.com.my)