Asklegal

Tender | Services

Institut Jantung Negara - Air Quality Control at Critical Care Area


Tawaran ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) untuk menyertai tender di bawah:

 


TAJUK TENDER

Air Quality Control at Critical Care Area (CCA)-ICU, CCU, HDUCD, PICU, PCICU and HDUCT, 

 

Ruj:IJN/RFP/20/2020

 

Bayaran tender: RM50.00 


KOD PENDAFTARAN

 

 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia  (MOF)


 

TAKLIMAT TENDER

22 Jun 2020 (Isnin) 10.30 pagi   di Auditorium  Aras Bawah, Blok B Institut Jantung  Negara 145 Jin Tun Razak 

50400 Kuala Lumpur.


 

TARIKH DOKUMEN DIJUAL

22 Jun 2020 (Isnin)  hingga 29 Jun 2020 (Isnin)


TARIKH DAN WAKTU TENDER DITUTUP

 

6 JULAI 2020  (Isnin) sebelum/ pada  12 tengah hari  di Peti Tender Jabatan  Pengurusan Perolehan  Aras Bawah 1, Blok B Institut Jantung Negara 145 Jln Tun Razak 50400 Kuala Lumpur


2. Taklimat tender adalah DIWAJIBKAN. Dokumen tender hanya akan dijual kepada syarikat yang menghadiri taklimat tender. 

 

3. Sijil asal KKM yang sah beserta salinan hendaklah dibawa semasa taklimat tender dan sebelum membeli dokumen.

 

4. Harga tender yang dinyatakan adalah untuk senaskah dokumen. Bayaran hendaklah dibuat secara BANKER'S CHEQUE SAHAJA atas nama INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD. 

 

5. Hanya bentuk bayaran yang dinyatakan sahaja akan DITERIMA dan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. 

 

6. Dokumen tender boleh dibeli di Jabatan Pengurusan Perolehan, Aras Bawah 1, Blok B, Institut Jantung Negara.

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Tender Management Unit

(03-2617 8232 / 8238 / 8861; tendermanagement@ijn.com.my)