Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Kuala Lumpur - Service For (HYDROLOGY HYDROGEOLOGY LAB) BAGI CENTRE OF WATER ENGINEERING TECHNOLOGY (CWET)


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera tempatan yang masih sah tempoh sahlaku pendaftaran dengan kementerian Kewangan Malayala tuk menyertai tender berikut:-


NO.TENDER

UniKL/T/MFI/RMK11-R12/2019/05(A)


TAJUK

CADANGAN MEMBEKAL MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN (HYDROLOGY HYDROGEOLOGY LAB) BAGI CENTRE OF WATER ENGINEERING TECHNOLOGY (CWET) DI UNIVERSITT KUALA LUMPUR MALAYSIA FRANCE INSTITUTE (UniKL MFI).BANGI, SELANGOR


HARGA DOKUMEN TENDER

RM250


KOD BIDANG

060501 dan 060502


 

TARIKH & TEMPOH DOKUMEN DIJUAL

Mulai 18/06/2020 hingga 26/06/2020.  Kaedah Bayaran Melalui JomPay


TEMPAT & TARIKH PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER

Pejabat pentadbiran,Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute, Seksyen 14 ,Jalan  Terus Jomang, 43650 Bandar Baru Bangi Selangor

Tarikh: 18/06/2020 hingga 29/06/2020 (sila buat temujanji)

Masa: 9.00 pagi - 1.00 Petang


TARIKH TENDER DIBUKA & DITUTUP

Buka 18/06/2020


 

1. Bayaran dokumen tender boleh dibuat melalui JOMPAY. Wang ini tidak akan dikembalikan, Cara membuat bayaran adalah seperti dinyatakan di perkara 10. Sila kemukakan cetakan Tesi transaksi JomPay kepada pihak UniKL MPI semasa menuntut dokumen tender. Sila buat temujanji untuk mengambil dokumen tender bagi mengelakkan kehadiran yang ramai pada satu-satu mann dengan memphubungi Pegawai UniKL MPL di talian 03-8913 2800 samb. 1144/1143/1803/1703/1704 (Unit Perolehan), 

 

2. Hanya pembekal Bumiputera yang masih sab tempoh sahlaku pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang dinyatakan di atas sahaja yang layak menyertai tonder ini. 

 

3. Pembekal Bumiputera yang berminat hendaklah mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk semakan semasa menuntut dokumen tender:-

i) SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

ii) SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 

 

4. Satu (1) pembekal hanya dibenarkan membeli satu (1) dokumen tender dan mengemukakan satu (1) tawaran tender sahaja, 

 

5. Semua kos yang berkaitan dengan Tawaran Kerja di atas adalah menjadi tanggungjawab

pembekal 

 

6. Wakil syarikat yang berminat untuk mclawat tapak bolehlah menghubungi Pegawai UniKL

MH di talian 03-8913 2800 samb, 1144/1143/1803/1703/1704 (Unit Perolehan) untuk membuat temujanji. Waki) syarikat hendaklah meneruskan amalan penjarakan sosial, menggunakan hand sanitizer dan memakai face mask semasa memasuki dan ketika berada di premis UniKL MFI. 

 

7. UniKL tidak tertakluk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. UniKL berhak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. 

 

8. Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang

bermeteri dan bertanda dengan No. Tender dan Tajuk Kerja di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Tingkat 30, Bahagian Perolehan, Universiti Kuala Lumpur, 1016 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas alamat:

 

PENGURUS KANAN  BAHAGIAN PEROLEHAN 

Tingkat 28, Universiti Kuala Lumpur

1016 Jalan Sultan Ismail

50250 Kuala Lumpur 

Pada atau sebelum tarikh tutup tender jam 12.00 tengah hari. 

 

 

9. Dokumen tender yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tender bersabit dari apa-apa punca sekalipun, TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN 

 

10. Cara membuat bayaran melalui JomPay adalah seperti berikut: 

10.1, Step 1: Login to your preferred Bank Internet or Mobile Banking Choose and click JomPAY 

 

10.2. Step 2: Enter Biller Code <89508

Biller Code  89508

Biller Name UniKL MFI

Ref 1 <Tender Ref Number>

Ref 1 RP2/2/2019/05A

 

 

Ref 2 <Company Name> 

 

10.3. Step 3: Verify information, All in "TAC and click submit to make payment

 

104. Step 4: Print JomPAY receipt for safekeeping

Submit copy of JomPAY Slip upon collection of Tender Document