Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Agrobank - Tender Fire / Safety Without Fire Protection Services


 

1. Tawaran adalah dipelawa kepada Syarikat/Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan  Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang masih sah tempohnya untuk perkhidmatan kawalan keselamatan berikut:-

 


NO. RUJ. TENDER

Tender/PS/2020/ 032

 


TAJUK TAWARAN

 

Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan  Bersenjata Api / Tanpa Senjata Api di seluruh cawangan Agrobank dan bangunan Ibu Pejabat bagi tahun 2021 - 2023.

 

Meliputi:

i.Semenanjung 143 lokasi

ii. Sabah 19 lokasi

iii. Sarawak 21 lokasi


KOD BIDANG PENDAFTARAN

220801 & Lesen Kementerian hingga Dalam Negeri (KDN)


TEMPOH  PENJUALAN 

 

Tarikh:

15 Jun 2020  (Isnin) hingga  30 Jun 2020 (Selasa) Hari: Isnin hingga Selasa (hari bekerja sahaja)  

Masa: 09.00 pagi hingga 03.00 petang


TARIKH TUTUP

Tarikh: 09 Julai 2020 (Khamis)

Masa 12.00 tengah hari

 


2.Sila bawa dokumen asal Lesen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan Malaysia semasa membeli borang tender.

 

3.Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM500.00 secara tunai atau draf bank dari bank-bank yang beroperasi di Malaysia dalam Ringgit Malaysia dan dibayar atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (bayaran tidak akan dipulangkan semula) di lokasi berikut:-

 

 

Bank Pertanian Malaysia Berhad

1007021000021786 

(Sila e-mel resit pembayaran kepada tender@agrobank.com.my. Dokumen tender akan diberikan melalui e-mel selepas pengesahan pembayaran diterima)

 

4.Semua Dokumen Tender hendaklah diisikan ke dalam sampul surat berlakri (sealed) dan ditulis TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BERSENJATA API / TANPA SENJATA API DI SELURUH CAWANGAN AGROBANK DAN BANGUNAN IBU PEJABAT BAGI TAHUN 2021 - 2023 dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di lokasi berikut;-

 

BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (AGROBANK) 

Tingkat Bawah, Leboh Pasar Besar, 50726 Kuala Lumpur.

 

 

 

5.Pihak Bank TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Tender yang dikemukakan melalui pos. Agrobank tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling tinggi atau sebarang tawo tidak bertanggungjawab terhadap tawaran yang ditolak. Sebarang keputusan adalah muktamad. Pihak Agrobank tidak akan memberi penjelasan terhadap sebarang keputusan yang telah dibuat.