Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd - Grass Cutting Contract


Tender adalah di pelawa daripada kontraktor kontraktor/pembekal pembekal dengan pendaftaran masing-masing yang masih san laku selan dari tarikh tutup tender bagi kerja kerja/pembekalan berikut:

 


Bil. 2
No. Kontrak
TENDER/OP/18/20 


 Tajuk Tender
2-YEAR GRASS CUTTING CONTRACT AT MENGKUANG DAM (JANUARY 2021 - DECEMBER 2022)


Pendaftaran
• Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang 221002 - Membersih Kawasan atau CIDB Gred 3 Kategori CE21 
• Kontraktor yang berdaftar di Seberang Perai Sahaja 
• Suruhanjaya Syarikat Malaysia  (SSM) - Maklumat Perniagaan / Korporat


Harga & Tarikh Dokumen Tender Dijual (RM)
250.00 (Dari 24/06/2020  sehingga 03/07/2020)


Tarikh, Masa & Tempat Lawatan Tapak (WAJIB)
24/06/2020 (Rabu)
Loji Rawatan Air Sungai Dua, Merbau Kudong SPU
9.00 pagi


Tarikh Tutup Sebelum 12.00 Tengahari
08/07/2020 (Rabu) Dokumen Tender Bil. (1) akan dipamerkan mulai 10.6.2020 dan Bil. (2) akan dipamerkan pada 24/6/2020 pada waktu pejabat (11.00 pagi hingga 1.00 petang) di Jabatan Perancang dan Pembangunan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., 14, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, 10000 Pulau Pinang,


Harga setiap naskah Dokumen Tender adalah seperti tertera di atas dan bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan


Dokumen Tender Bil. (1) akan dijual mulai 10/06/2020 dan Dokumen Tender Bil. (2) akan mula dijual selepas dari lawatan tapak pada waktu pejabat (11.00 pagi hingga 1.00 petang). Dokumen Tender akan dijual kepada wakil pembekal yang sah. Untuk maksud ini wakil pembekal hendaklah membawa Surat Pendaftaran Asal Kementerian Kewangan, CIDB dan SSM (Maklumat Pemilik Perniagaan) dengan satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.


Dokumen Tender hendaklah dihantar melalui sampul surat yang dimeteri dan ditandakan dengan tajuk tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada:-

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD.

L4, ICT, FASA 1B, TINGKAT 4,

KOMPEKS TUN ABDUL RAZAK, JALAN PENANG

10000 PULAU PINANG

dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perancang dan Pembangunan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang.
 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF