Asklegal

Tender | Services

UITM Cawangan Sarawak - Air-Cond ServiceTawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yana pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/keria kerja seperti berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN
No. Tender: UITM/PER/T/3/18/20
Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem  Penyaman Udara Jenis Berpusat Untuk  Tempoh Tiga (3) Tahun Di UITM Sarawak, Kampus Samarahan


Kelayakan: Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)  
kod Bidang 220301 
Harga Dokumen RM 100.00 SenaskahTARIKH/MASA/TEMPAT 
Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 
Pejabat Bendahari
Unit Perolehan,
UITM Cawangan Sarawak, 
Kampus Samarahan 2,
94300 Kota Samarahan 

Tarikh Masa Takdimat Lawatan Tapak:
24/03/2020 jam 9.30 Pagi 

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:
Bilik Mesyuarat, Bahagian Pengurusan Infrastruktur,
UITM Sarawak, Kampus Samarahan 1

Tarikh Tutup Tawaran :

23/04/2020 jam 12.00 tengah hari


1. Dokumen Mela Tawaran akan dipamer mulai 18/03/2020 
2. Kehadiran retender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Manya Petender yang  hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran 
3. Nanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang
boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawal selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang  dinyatakan 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut :
I Tidak dibenarkan menyertal Taklimat dan Lawatan Tapak 
II Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawat Jabatan ini 
III Tidak dibenarkan menyertal Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan 


5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai

6. Petender petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL KAM dan Sijil taraf
Bumiputera (jika ada) beserta SALINAN Sijil & berkenaan semasa member Dokumen Tawaran tersebut 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam
Tender seperti yang dinyatakan

8.Tawaran ditutup pada tarikh Masa yang dinyatakan yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan