Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Perbadanan Putrajaya - Quality Water & Lake Biology Services


PERKHIDMATAN PEMANTAUAN KUALITI AIR DAN BIOLOGI TASIK DAN WETLAND PUTRAJAYA

(NO. TENDER: PPi/T/JR/11/2020)

 

1. Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor / Syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di

bawah kod bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan perkhidmatan berikut:

 

2. Maklumat Tender serta kelayakan asas kontraktor / Syarikat adalah seperti berikut:


 

SYARAT PENDAFTARAN

 

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 

 

060502 (Peralatan Makmal  Pengukuran, Pencerapan dan Sukat)

 

Atau    222705 (Ujian Makmal)   DAN Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia untuk taraf Bumiputera


 

TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT/ LAWATAN TAPAK

 

23 Mac 2020 (Isnin) (10.00 pagi)  

 

Bilik Cemara, Aras 5, Blok C, Kompleks Perbadanan  Putrajaya, 24,Persiaran atau Perdana,Presint 3, 62675  Putrajaya 


TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN MULA DIJUAL

 

 23 Mac 2020  (Isnin)   Hingga 06 April 2020 (Isnin) 

 

 

Bahagian Perolehan & Ukur Bahan, Aras 1, Blok C, Jabatan Kewangan, Kompleks Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran Perdana, Presint 3, 62675 Putrajaya


 

HARGA DOKUMEN, BENTUK BAYARAN & BAYARAN ATAS NAMA

 

Ringgit Malaysia (RM300.00)

 

(Tidak dikembalikan)

 

Tunai / Draf Bank

 

Perbadanan Putrajaya


 

TARIKH, WAKTU & TEMPAT TENDER TUTUP

 

13 April 2020 (Isnin) (12.00 Tengah hari)

 

Bahagian Perolehan

& Ukur Bahan, Aras 1, Blok C, Jabatan Kewangan,Kompleks Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran Perdana,Presint 3, 62675 Putrajaya

 


3. Kontraktor / Syarikat juga mesti memenuhi kriteria kelayakan seperti berikut:

- Mempunyai pengalaman dan pernah menyiapkan kerja-kerja yang serupa dalam tempoh 5 tahun terdahulu.

 

4. Dokumen Meja Tender boleh disemak di pejabat tersebut pada waktu pejabat.

 

5. Taklimat Tender yang disusuli dengan lawatan tapak akan diadakan pada jam 10.00 pagi, 23 Mac 2020 bersamaan hari Isnin, di Bilik Cemara, Aras 5, Blok C, Kompleks Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran Perdana, Presint 3, 62675 PUTRAJAYA. Kehadiran PEMILIK SYARIKAT (SEBAGAIMANA NAMA DI DALAM SSM / BORANG 9, 24 & 49) adalah DIWAJIBKAN (Sila bawa bersama sijil asal dan cop syarikat) dan Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak tersebut.

 

6. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor / Syarikat yang sah sahaja dimana wakil-wakil kontraktor / Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk membawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangan oleh pemilik syarikat. Wakil-wakil kontraktor juga hendaklah membawa dokumen-dokumen asal dan satu (1) salinan pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

 

7. Tender ini akan ditutup pada 13 April 2020 bersamaan hari Isnin, jam 12.00 tengah hari. Dokumen Tender yang dilengkapkan dan dimasukkan ke dalam sampul berlakri serta bertanda dengan tajuk projek, hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender yang dikhaskan di tempat dan sebelum waktu yang ditetapkan seperti di atas.

 

8. Petender hendaklah menanggung sendiri segala perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Tender ini. Pembayaran secara cek persendirian untuk Dokumen Tender tidak akan dilayan. 

 

KENYATAAN INI JUGA TERDAPAT DI LAMAN WEB PERBADANAN PUTRAJAYA DI ALAMAT:

www.ppj.gov.my