Asklegal

Tender | Services

IRAT Hotels & Resorts Sdn Bhd - Security Service Without Weapon


Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut: 

 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) (KOD BIDANG: 22 08 01) DI CHULAN TOWER, NO. 3, JALAN CONLAY, 50450 KUALA LUMPUR 

 

JENIS TAWARAN : Terbuka


No Tender

CT/ Tender - Security/ 03-20/001


Butir  Tawaran

Perkhidmatan  Kawalan Keselamatan(tanpa  senjata api) di Chulan Tower, No. 3, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur


Butir Taklimat dan Lawatan Tapak

Kontraktor dikehendaki hadir ke taklimat dan lawatan tapak: 

 

BERTEMPAT DI: 

Tingkat B1, Chulan Tower,

No. 3, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur. 

JAM: 10.00 Pagi

TARIKH: 20/03/2020 (Jumaat)


Tarikh Mula &Tutup Tawaran / Serahan Tender 

 

TARIKH MULA TAWARAN :

17/03/2020 TARIKH 

 

TUTUP TAWARAN:

08/04/2020 

 

SERAHAN TENDER: 

Dimasukkan ke dalam peti Tender 

IRAT Hotels & Resorts Sdn Bhd

Level B1, Chulan Tower, No. 3, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

 

TARIKH DAN WAKTU:

08/04/2020 sebelum 12.00 tengah hari 

 

DOKUMEN TENDER YANG LEWAT TIDAK AKAN DITERIMA DAN DIPERTIMBANGKAN


1. Kesemua dokumen tender yang telah disempurnakan hendaklah dikemukakan tawaran

harga dan tawaran teknikal dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dengan mencatatkan Kod Bidang sebelum dimasukkan dalam peti tender seperti dinyatakan di atas. 

 

2. Irat Hotels & Resorts Sdn Bhd (IHRSB) berhak untuk menerima atau menolak sebarang tender tanpa perlu memberi sebarang sebab. Tawaran yang diterima lewat juga tidak akan diberi pertimbangan dan IHRSB juga tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan.