Asklegal

Tender | Supply Tender | Maintenance Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Institut Jantung Negara - 7 Units Electrosurgical Unit  & 2 Units Digital Mobile X-Ray


 Tawaran ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) untuk menyertai tender di bawah:


TAJUK TENDER 

To Supply, Deliver, Install, Commission and Maintain of 7 Units Electrosurgical Unit  to Institut Jantung Negara 

Ruj: IJN/TENDER/09/2020 

Bayaran tender: RM300.00


To Supply, Deliver, Install, Commission and Maintain of 2 Units Digital Mobile X-Ray to Institut Jantung Negara 

Ruj: ijN/TENDER/10/2020

Bayaran tender: RM300.00


KOD PENDAFTARAN

 

050101 -  Peralatan dan Kelengkapan Hospital;  ATAU 050102 Peralatan dan Kelengkapan Perubatan


TARIKH DOKUMEN DIJUAL

19 Mac 2020 (Khamis) hingga 2 April 2020 (Khamis)

 


TARIKH DAN WAKTU TENDER DITUTUP  

 8 April 2020   (Rabu)   sebelum /pada   12 tengah hari   di  Peti Tender Jabatan  Pengurusan Perolehan,  

Aras Bawah 1, Blok B  Institut Jantung Negara  145 Jln Tun Razak  50400 Kuala Lumpur


2.- Sijil asal MOF yang sah beserta salinan hendaklah dibawa semasa membeli dokumen. 

 

3. Harga tender yang dinyatakan adalah untuk senaskah dokumen. Bayaran hendaklah dibuat secara BANKER'S CHEQUE SAHAJA atas nama INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD. 

 

4. Hanya bentuk bayaran yang dinyatakan sahaja akan DITERIMA dan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. 

 

5. Dokumen tender boleh dibeli di Jabatan Pengurusan Perolehan, Aras Bawah 1, Blok B, Institut Jantung Negara.

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Tender Management Unit (03-2617 8232 / 8238/8861; tendermanagement@ijn.com.my