Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Syarikat Air Melaka Berhad - Supply & Delivery Of Equipments


1. Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN yang dimiliki 100% oleh RAKYAT MALAYSIA serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-


No. Tawaran

SAMB/05/2020


Keterangan Kerja / Taklimat

 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN MEKANIKAL DI JABATAN KEJURUTERAAN DAN  FASILITI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN


No. Tawaran

SAMB/06/2020


Keterangan Kerja / Taklimat

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI UNTUK KERJA-KERJA 1302011 PEMBAIKAN ELELKTIKAL DI 140201 JABATAN KEJURUTERAAN DAN FASILITI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN 


Syarat-Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan  Malaysia Kod Bidang: 130201/140201


Harga Dokemen (RM)

RM 200.00


Harga Dokemen (RM)

RM 200.00


No. Tawaran

SAMB/07/2020


Keterangan Kerja / Taklimat

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR METER AIR (15MM) KE STOR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD  BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN


Syarat-Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan  Malaysia  Kod Bidang : 100101 


Harga Dokemen (RM)

RM 200.00


No. Tawaran

SAMB/08/2020


Keterangan Kerja / Taklimat

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "LIQUID POLYALUMINIUM Kewangan CHLORIDE (PAC 10)" KE LOJI-LOJI Malaysia RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN


Syarat-Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan  Malaysia  Kod Bidang : 060103


Harga Dokemen (RM)

RM 200.00


No. Tawaran

SAMB/09/2020


Keterangan Kerja / Taklimat

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ELECTROMAGNETIC FLOWMETER UNTUK DMA NRW SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD


Syarat-Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan  Malaysia  Kod Bidang : 100101


Harga Dokemen (RM)

RM 200.00


Tempat & Tarikh  Dokumen Mula Dijual

Bahagian Perolehan &  Kontrak, Syarikat Air Melaka Berhad, Lot 897, Tingkat 7, Wisma  Air, Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka

16.03.2020 Hingga 27.03.2020


Tempat, Tarikh & Waktu Tawaran Tutup

Bahagian Perolehan &  Kontrak, Syarikat Air Melaka Berhad, Lot 897, Tingkat 7, Wisma  Air, Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka

07.04.2020    12.00 Tengah Hari


2. Dokumen Tawaran akan dijual semasa waktu pejabat di Bahagian Perolehan & Kontrak, Syarikat Air Melaka Berhad, Lot 897, Tingkat 7, Wisma Air, Jalan Hang Tuah Jaya, 75300 Melaka.


HARI

Isnin - Khamis   


MASA

8.30 A.M. - 12.45 P.M. 

2.15 P.M. - 4.00 P.M.


HARI

Jummat


MASA

8.30 A.M. - 11.45 P.M. 

2.45 A.M. - 4.00 P.M.


 

3. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas adalah dikehendaki mengemukakan bayaran dalam bentuk Tunai / Cek Bank yang dibuat atas nama Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) bagi tiap-tiap satu set Dokumen Tawaran.

 

4. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa sijil pendaftaran SALINAN KEMENTERIAN KEWANGAN berserta surat pengesahan daripada syarikat, Sila sertakan satu salinan untuk simpanan SAMB.