Asklegal

Tender | Construction Tender | Design

Pertubuhan Keselamatan Sosial - Road Works & Renovation Work


Tawaran tender adalah dipelawa daripada petender-petender yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelayakan berkaitan bagi perkara berikut:-


BIL 1 TAJUK TENDER

Tender Cadangan Ubahsuai Bahagian Sumber Manusia Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Tingkat 10, Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur


RUJUKAN TENDER

T/PKS 4/2020(M) 


KOD BIDANG PENDAFTARAN

 i. Berdattar Dengan Construction Industry Development Board  (CIDB) di bawah Gred G4, Kategori B, Pengkhususan B04   dan B07 atau B28


TARIKH TAKLIMAT TENDER 

 

16 Mac 2020 (Isnin) 10.00 pagi 

(Kehadiran Adalah Diwajibkan) 

Bilik Mesyuarat, Tingkat 10,

Bahagian Sumber Manusia,

Menara PERKESO, Jalan Ampang

 

(Hanya Penama dalam sijil CIDB sahaja yang dibenarkan hadir. Sila bawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangani oleh Penama yang diberi kuasa, jika Penama tidak dapat hadir)


HARGA DOKUMEN  

RM300.00   

Tarikh beli  Dokumen Tender pada 16/03/2020   hingga 30/03/2020  

Tarikh tutup  tender pada  7/04/2020 


 

BIL 2 TAJUK TENDER

Tender Cadangan Merekabentuk, Membina, Menyiapkan Dan Mengujiterima Bagi Kerja Ubahsuai Bahagian/Jabatan Di Bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM) Melibatkan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) Dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JOBS MALAYSIA) Bagi Tujuan Penyewaan Ruang Pejabat Di Bangunan Menara PERKESO Putrajaya, Presint 2, Putrájaya Secara Reka Dan Bina


 

RUJUKAN TENDER

T/PKS 2/2020(M) 


 

KOD BIDANG PENDAFTARAN

 i. Berdattar Dengan Construction Industry Development Board  (CIDB) di bawah Gred G6, Kategori B, Pengkhususan B04   dan B07 atau B28


TARIKH TAKLIMAT TENDER 

17 Mac 2020 (Selasa) 10.00 pagi (Kehadiran Adalah Diwajibkan)  Menara PERKESO Putrajaya, Presint 2, Putrajaya

(Hanya Penama dalam sijil CIDB sahaja yang dibenarkan hadir. Sila bawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangani oleh Penama yang diberi kuasa, jika Penama tidak dapat hadir)


HARGA DOKUMEN  

RM300.00   

Tarikh beli  Dokumen Tender pada 17/03/2020   hingga 31/03/2020  

Tarikh tutup  tender pada  7/04/2020 


Dokumen Meja Tender dipamerkan di Bahagian Perolehan, Tingkat 11, Menara PERKESO, 281 Jalan Ampang, 50538 Kuala Lumpur. Dokumen Tender boleh dibeli mulai pada tarikh yang dinyatakan di atas pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Pos/Kiriman Wang/Drat Bank atas nama Ketua Eksekutif PERKESO dengan nilai seperti yang tercatat di atas dan tidak akan dikembalikan. Bayaran secara tunai atau cek persendirian tidak akan diterima. Dokumen boleh diperolehi di Bahagian Perolehan, Tingkat 11, Menara PERKESO, 281 Jalan Ampang, 50538 Kuala Lumpur. 

 

Bagi tujuan pembelian dokumen tender, tuan/puan dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (asal dan salinan) yang masih dalam tempoh sah laku bagi kelayakan yang ditetapkan. 

 

Dokumen tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri nombor rujukan tender dan diserahkan tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada tarikh yang dinyatakan di atas ke alamat berikut:-

 

 

Ketua Eksekutif

Pertubuhan Keselamatan Sosial 

Bahagian Perolehan, Tingkat 11, Menara PERKESO, 281 Jalan Ampang, 50538 Kuala Lumpur

 

Dokumen tawaran tidak akan diterima selepas jam/tarikh tutup tender. PERKESO tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran tender yang terendah serta tidak bertanggungjawab memberi sebarang alasan atas penolakan tender dan keputusan

adalah muktamad.