Asklegal

Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). - Delivery Of Personal Building Card Registration


PERKHIDMATAN PENGHANTARAN KAD PINTAR PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) 

NO TENDER: PB/TEN-01/2020(100113370) 

TEMPOH: 12 BULAN 

Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar sebagai vendor CIDB Malaysia, untuk membuat tawaran bagi perkhidmatan seperti berikut:

 


TAJUK PROJEK 

Seperti Tajuk Di Atas


TARAF/JENIS SYARIKAT

Terbuka


GRED DAN KATEGORI SYARIKAT

MOF KOD BIDANG 221708 & 221710


HARGA DOKUMEN

RM100.00 

Bayaran hendaklah dibuat secara Kad Debit/ Kad Kredit / Bank Draf atas nama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

*Cek Syarikat dan Cek Persendirian tidak diterima.

 

Kehadiran Bagi Sesi Taklimat adalah DIWAJIBKAN  

Dokumen tender hanya akan dijual kepada Vendor yang menghadiri taklimat sahaja. 

Tarikh Taklimat : 16 Mac 2020 (Isnin) 

Masa Taklimat : 10.00 pagi 

Tempat Taklimat : Bilik Resak - Tingkat 32 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Menara Dato' Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), No. 45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. 

Tarikh jual dokumen : 16 Mac 2020 (Isnin) 

Tempat Penjualan Dokumen : Unit Perolehan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Tingkat 10, Menara Dato' Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), No. 45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tarikh Tutup Tender : 6 April-2020 Isnin) 

Masa : Sebelum 12.00 tengahari 

Tempat Penghantaran: Ibu Pejabat Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Tingkat 10, Menara Dato'Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), No. 45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

Pemilik Vendor yang sah hendaklah membawa dokumen-dokumen asal dan salinan SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF). Sila bawa Cop Syarikat beralamat penuh sewaktu menghadiri taklimat dan membeli dokumen tender. 

*CIDB tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran sekalipun.