Asklegal

Tender | Construction Tender | Services

Majlis Daerah Yong Peng  - Drainage & Road Works


MAJLIS DAERAH YONG PENG 

KM 1, JALAN LABIS, 83700 YONG PENG, JOHOR

TEL: 07-4681030 FAKS: 07-4671712


KENYATAAN TAWARAN TENDER

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Petender (Bumiputera) dalam kelas CIDB yang dinyatakan dan berdaftar di dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat Tender buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :


NO TAWARAN MDYP

MDYP 29/2020 (M)

 


PERIHAL KERJA

Membaikpulih Dan Menyelenggara Perparitan Serta Kerja - Kerja Berkaitan Di Jalan Susur Jalan Besar, Yong Peng.


 

GRED

G3


 

KATEGORI

CE


PENGKHUSUSAN

CE34


BAYARAN (RM)

200.00


 

NO TAWARAN MDYP

MDYP 30/2020 (M)


 

PERIHAL KERJA

Membaikpulih Dan Menyelenggara Perparitan Serta Kerja - Kerja Berkaitan Di Kawasan Taman Kota Mas Yong Peng.


 

GRED

G3


 

KATEGORI

CE


PENGKHUSUSAN

CE34


BAYARAN (RM)

200.00


NO TAWARAN MDYP

MDYP 31/2020 (M)


PERIHAL KERJA

Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sekitar Jalan Keruing, Taman Kota, Yong Peng.


 

GRED

G3


 

KATEGORI

CE


PENGKHUSUSAN

CE01

 


BAYARAN (RM)

200.00


NO TAWARAN MDYP

MDYP 32/2020 (M)


PERIHAL KERJA

Membaikpulih Dan Menyelenggara Perparitan Serta Kerja - Kerja Berkaitan Di Jalan Aman, Jalan Perdana,

Taman Kota Dan Kawasan Taman Jelita, Yong Peng.


GRED

G3


KATEGORI

CE


PENGKHUSUSAN

CE34


BAYARAN (RM)

200.00


NO TAWARAN MDYP

MDYP 33/2020 (M)


PERIHAL KERJA

Menurap Semula Jalan, Menyenggara Perparitan Dan Kerja Lain Berkaitan Di Taman Sri Lalang, Ayer Hitam.


GRED

G3


KATEGORI

CE


PENGKHUSUSAN

CE01 Dan CE34


BAYARAN (RM)

200.00


 

2. Lawatan/Taklimat Tapak adalah WAJIB diadakan pada 15 Mac 2020 (Ahad) jam 09.00 pagi.Hanya Pemilik Syarikat sahaja dibenarkan hadir Lawatan/Taklimat Tapak. Kontraktor yang berminat adalah dijemput hadir dan berkumpul di Pejabat Majlis Daerah Yong Peng untuk taklimat projek.

 

3. Dokumen meja dan dokumen tender boleh disemak dan didapati di Tingkat 1 Pejabat Majlis Daerah Yong Peng dengan bayaran secara Draf Bank, Wang Pos atau Wang Kiriman Pos Berpalang di atas nama Majlis Daerah Yong Peng pada waktu pejabat mulai 15 Mac 2020 (Ahad) hingga 05 April 2020 (Ahad).

 

4. Dokumen tawaran akan dijual kepada penama yang sah sahaja dengan mengemukakan dokumen asal pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Lembaga Pembangunan Perindustrian Pembinaan Malaysia (CIDB), Johor Centre For Construction Development (JCCD) dan tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh tutup Tender. Petender perlu menyertakan maklumat lengkap termasuk penyata bank terkini (3 bulan) yang disahkan oleh pihak bank beserta nama pegawai.

 

5. Semua dokumen tender yang telah lengkap dengan mencatatkan nombor tawaran di sebelah atas (kiri) sampul hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Tingkat 1, Pejabat Majlis Daerah Yong Peng, Km 1, Jalan Labis, 837000 Yong Peng, Johor selewat-lewatnya pada 05 April 2020 (Ahad) jam 12.00 tengah hari.

 

 

Yang Dipertua 

Majlis Daerah Yong Peng 

Johor Darul Takzim .