Asklegal

Tender | Services

International Islamic University Malaysia - Insurance & Shuttle Bus Service


Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang dimiliki 100% oleh warganegara Malaysia dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi bekalan berikut:-

 


BIL 1.

JENIS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

TENDER FOR GROUP HOSPITALISATION & SURGICAL INSURANCE COVERAGE FOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA


 

KOD BIDANG

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dibawah kod Bidang

221801


 

NO. TENDER

IIUM/FIN/01/2020


BIL 2.

 

JENIS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

TENDER TO PROVIDE SHUTTLE BUS SERVICES FOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA PAGOH CAMPUS


KOD BIDANG

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dibawah kod Bidang

221503


NO. TENDER

IIUM/STADD/01/2020


BIL 3.

JENIS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

TENDER FOR INSURANCE COVERAGE FOR STUDENTS AT INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA


KOD BIDANG

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dibawah kod Bidang

221801


NO. TENDER

IIUM/STADD/02/2020


Naskah meja tender akan DIPAMERKAN dan DIJUAL mulai 11 Mac 2020 (Rabu) hingga 25 Mac 2020 (Rabu). Wakil sah syarikat juga dikehendaki membawa COP RASMI SYARIKAT semasa membeli dan menghantar dokumen tender. Petender yang membeli tender dokumen sahaja yang layak untuk dipelawa menyertai tawaran tender ini. 

 

 

Tempat Membeli Tender: Pejabat Kewangan, Aras 2, Bangunan Muhammad Abdul-Rauf, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur 

Masa : 9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari / 2.30 petang hingga 4.00 petang 

Harga : RM50 / Tender Dokumen (Tidak akan dikembalikan) 

Bayaran : Bank Draf atas nama Pengarah Kewangan UIAM 

Tarikh Tutup : 1 April 2020 (Rabu) 

Masa : Tidak lewat dari 12.00 tengah hari.

(Tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan) 

 

Tempat Penghantaran : Peti Tender, Pejabat Kewangan, Aras 2, Bangunan Muhammad Abdul-Rauf, UIAM, - Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur 

 

Arahan : Tuliskan tajuk tender dibahagian atas sudut kiri sampul Tender Dokumen. Dokumen tender hanya akan dijual kepada syarikat yang menghadiri taklimat dan memenuhi syarat-syarat tender. Wakil syarikat yang sah hendaklah membawa SIJIL ASAL PENDAFTARAN dan SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA dengan Kementerian Kewangan beserta salinannya.

 

 

IIUM tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran sekalipun.