Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery

Perbadanan Labuan - Delivery Of One Bus


Tender adalah dipelawa untuk kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi perolehan berikut:


TAJUK PROJEK DAN NO. TENDER

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) BUAH BAS 40 PENUMPANG BERHAWA DINGIN UNTUK PERBADANAN LABUAN

NO.TENDER: PL.(T).01.2020(JPK) 

(PANGGILAN SEMULA)


KELAS / KEPALA DAN SUB KEPALA

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia Sabah 

Kod Bidang 110105 (Bas)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

Kaunter Bayaran, Tingkat Bawah, Blok B, Wisma Perbadanan  Labuan

 

9.3.2020 sehingga 30.302020 (semasa waktu pejabat)


TEMPAT DAN TARIKH MELAPOR  DIRI BAGI  LAWATAN ТАРАК

 

9.3.2020 (10.00 pagi) Melapor diri di Jabatan Pembangunan  dan Kejuruteraan, Tingkat 7, Menara Perbadanan  Labuan


HARGA  DOKUMEN  DAN BAYARAN ATAS NAMA

 

RM 50.00  (Tunai/ Bank Draf / Wang  Pos) 

 

Perbadanan Labuan  (Tidak  dikembalikan) 


TARIKH  TENDER   DITUTUP 

 

31.3.2020  (Khamis)    Jam 12.00 Tengah hari 

 

Peti Tender  No. 1   

 

Tingkat 2, Blok A, Wisma Perbadanan  Labuan


Taklimat tender dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Dokumen tender tidak akan dijual kepada kontraktor yang tidak menghadiri taklimat dan lawatan tapak. 

 

Hanya penama dalam Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah sahaja yang boleh menghadiri taklimat / lawatan tapak tender. Kontraktor / Syarikat juga tidak dibenarkan mewakilkan pegawai lain selain daripada penama di dalam sijil. Oleh itu syarikat perlu membawa bersama sijil asal dan pengenalan diri semasa menghadiri taklimat / lawatan tapak. (Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013) 

 

Masa Penjualan Dokumen: Isnin - Khamis : (8.00 pagi - 1.00 petang) 7 (2.00 petang - 4.00 petang) Jumaat : (8.00 pagi - 11.00 pagi) I (2.00 petang - 4.00 petang) 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak di Jabatan Pembangunan dan Kejuruteraan semasa waktu pejabat. Bagi tujuan pembelian dokumen tender, Kontraktor dikehendaki mengemukakan Sijil Pendaftaran ASAL yang masih sah tempohnya. Salinan-salinan Perakuan dan / atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh Pejabat yang mengeluarkannya. 

 

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri No. Tender dan Tajuk Kerja dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat

 

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

PERBADANAN LABUAN JABATAN KEWANGAN, BLOK A, TINGKAT 2

WISMA PERBADANAN LABUAN 87022 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

 

KENYATAAN INI JUGA TERDAPAT DI LAMAN WEB PERBADANAN LABUAN DI ALAMAT: www.pl.gov.my