Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction Tender | Services

Pejabat Daerah Kulai - Road Repair & Restoration Works


1. Tawaran adalah dipelawa daripada pemborong yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB ) yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja dibawah serta syarat-syarat berikut:-


Bil. Tender

PDKu/T/01/2020


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MENURAP JALAN DI JALAN SRI LEBAN, JALAN SG. SAYONG 1, JALAN SURAU, JALAN KG. SUNGAI SAYONG,  MEMBAIKPULIH PEMBENTUNG KEKOTAK “BOX CULVERT" DI LORONG SURAU, KG. SUNGAI SIAM, KULAI.


Kelas

G3


kepala

CE 


Sub - Kepala

CE01 & CE21 


Harga   RM 

250.00


Bil. Tender

PDKu/T/02/2020


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN  DI JALAN KUALA KABUNG, GUNUNG PULAI, KULAI.


Kelas

G3


kepala

CE 


Sub - Kepala

CE01 & CE21 


Harga   RM 

250.00


Bil. Tender

PDKu/T/03/2020


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA  BERKAITAN DI JALAN MASJID, JALAN BENTENG ULU, JALAN DESA PINGGIR, KAMPUNG MELAYU BUKIT BATU, KULAI. 

 

Taklimat Dan Lawatan Tapak:  

Tempat : Bilik Gerakan

Hari : Ahad

Tarikh : 08.03.2020

Masa : 10:00 Pagi

 

*Diwajibkan


Kelas

G3


kepala

CE 


Sub - Kepala

CE01 & CE21 


Harga   RM 

250.00


 

2. Naskah Meja Tender bagi PDKu/T/01/2020, PDKu/T/02/2020 dan PDKu/T/03/2020 akan dipamerkan mulai 08.03.2020 semasa waktu pejabat di Kaunter Hasil, Pejabat Daerah Kulai, Aras 1, Bangunan Pejabat Kerajaan, Jalan Pejabat Kerajaan 81000 Kulai.

 

3. Dokumen Tender akan dijual mulai 08.03.2020 sehingga 29.03.2020 di kaunter Hasil, Pejabat Daerah Kulai, Aras 1, Bangunan Pejabat Kerajaan, Jalan Pejabat Kerajaan 81000 Kulai dengan mengemukakan bayaran dalam bentuk KIRIMAN WANG atau DRAF BANK sebagai bayaran dokumen tender.

 

4. Penender - penender yang berminat bagi tender bil PDKu/T/01/2020, PDK/T/02/2020, PDKu/T/03/2020 adalah DIWAJIBKAN menyertai taklimat dan lawatan tapak pada HARI AHAD, 08.03.2020, JAM 10.00 pagi.

Penender - penender adalah dikehendaki berkumpul untuk sesi taklimat di Bilik Gerakan Pejabat Daerah Kulai. Kehadiran hanya akan diambil kepada kontraktor-kontraktor yang membawa surat PENDAFTARAN ASAL Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempohnya. 

 

 

5. Sila bawa bersama-sama Sijil-sijil ASAL beserta (1) satu salinan:

a. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB 

b. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK

HANYA PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN ASAL sahaja yang dibenarkan untuk Hadir Taklimat/Lawatan Tapak (Mana Berkaitan) dan Pembelian Dokumen Tender. (Sila bawa bersama Cop Syarikat) dan TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

 

6. Dokumen lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:

 

Pegawai Daerah,

Pejabat Daerah Kulai,

Jalan Pejabat Kerajaan, 8100 Kulai

 

 

Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 29.03.2020 hari Ahad dan dimasukkan ke dalam peti di bahagian Pembangunan Aras 2 Pejabat Daerah Kulai.