Asklegal

Tender | Property

The Estate of Loong Yoke Phin - Retail Property For Sale


Tawaran-tawaran untuk membeli adalah dijemput untuk pembelian hartanah yang dimiliki oleh Estet Loong Yoke Phin atas dasar seperti mana yang sedia ada "as-is-where-is basis". Hartanah tersebut mempunyai alamat di #06-02, 170 Upper Bukit Timah Road, Bukit Timah Shopping Centre, Singapore 588179. Butir-butir ringkas hartanah tersebut adalah seperti berikut:-0

 

Deskripsi : Retail Property 

Lot No. : MK16-U1443A 

Keluasan : 21.0 Sq. M 

Tempoh Hartanah : Leasehold Estate 

Tempoh Hakmilik : 999 Years 

Tarikh Permulaan : 17/12/1883 

Tarikh Luput Hakmilik : 16/12/2882 

No. Hak Milik : Lease 16534 

Tarikh No. Hak Milik . : 24/08/1987 

 

Kesemua tawaran haruslah dihantar serah di dalam sampul surat yang ditandakan dengan "TENDER/#06-02" di penjuru kiri atas sampul surat dan dialamatkan kepada:-

 

 

The Estate of Loong Yoke Phin

c/o B3A-19, Ativo Plaza

Persiaran Perdana, Bandar Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur

Malaysia 

 

Perintah Juruwang cashier's order'/deraf bank bank draft bersamaan dengan 2% harga tawaran adalah diperlukan sebagai wang niat yang boleh dilucut kepada Estet Loong Yoke Phin dan hanya akan dipulangkan jika tawaran tersebut ditolak. Kesemua tawaran haruslah disampaikan kepada alamat di atas pada atau sebelum jam 5:00 petang pada 10 Mac 2020. 

 

Untuk butiran lanjut dan untuk mengaturkan lawatan kepada hartanah tersebut, sila hubungi Derrick Chan di +603-6263 8864 atau melalui emel di derrick@maliskhoo.com. 

 

Estet Loong Yoke Phin tidak diwajibkan untuk menerima tawaran yang tertinggi atau apa-apa tawaran: