Asklegal

Tender | Renovation

Lembaga Minyak Sawit Malaysla - Proposed Renovation Works


Tender adalah dipelawa kepada syarikat/kontraktor yang berpengalaman dan yang berdaftar seperti syarat pendaftaran di jadual di bawah bagi perkara berikut:-


 

BIL.1

 

NOMBOR DAN TAJUK TENDER

MPOB (T/K) 01/20 

CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BILIK E-TRACE DI MPOB BANGI, No. 3, Jalan P/9B. 43650 BANDAR BARU BANGI, 


HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

RM100.00 Senaskah  (Tidak dikembalikan) 

 

Seksyen Pengurusan  Perolehan, Unit Kewangan &  Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran Ibu Pejabat MPOB No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi,  43000 Kajang, Selangor 

 

Tel: 603-8769 4400 


SYARAT PENDAFTARAN

 

Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil   Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  (CIDB) 

 

Gred G3

 

Kategori:  B04 - Kerja-kerja Pembinaan Bangunan, dan  MO1 - Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara,dan . 

E04 - Pemasangan Voltan Rendah, dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU)  


TARIKH DAN TEMPAT SESI TAKLIMAT

 

Tarikh: 13 Februari  2020 (Khamis)  

 

Masa: 9.30 pagi 

 

Tempat:  MPOB Bangi,  No.3,  Jalan P/9B,43650 Bandar Baru Bangi,  Selangor. 

Tel: 603-8769 4400 

 


 

1. Dokumen tender boleh dibeli secara draf bank atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia selepas sesi taklimat pada waktu pejabat di tempat seperti jadual di atas. 

 

 

2. Hanya penama yang tercatat dalam Sijil PPK dan SPKK sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat (wajib) tender dan membeli dokumen tender. Wakil syarikat/kontraktor adalah tidak dibenarkan. 

 

3. Salinan sijil seperti jadual di atas dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) hendaklah dikemukakan semasa menghadiri sesi taklimat (wajib) dan membeli dokumen tender. Satu (1) salinan sijil hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 

 

4.Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

 

5. Tarikh tutup tender adalah 5 Mac 2020 (Khamis), jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. 

 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat/kontraktor yang berpengalaman dalam bidang yang berkaitan.