Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Melaka  Bersejarah - Existing Slope Repair


 

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) dalam kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berkaitan :


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

Cadangan Pembaikan Cerun Sediada Di Taman Duyong Permai, Daerah Melaka Tengah, Melaka

 

No.Rujukan MBMB/JK/00002/153/1/2 (L)


 

HARGA DOKUMEN TAWARAN

 

RM250.00 (Tidak akan dikembalikan)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak,

Majlis Bandaraya Melaka  Bersejarah,  Aras 6. 

Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.

 

Khamis, 13 Februari  2020 hingga Rabu,  4 Mac 2020 pada waktu pejabat.


SYARAT PENDAFTARAN

 

Gred G4 Kategori CE  Pengkhususan CE34


 

TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK

Khamis, 13 Februari  2020 Jam 9.30 pagi 

Berkumpul di Ruang Legar Auditorium Bangunan Teknikal Graha Makmur

Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN

 

Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak. Kontraktor 1 syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama.


 

TARIKH TENDER DITUTUP

 

 Khamis, Jam 9.30 pagi

5 Mac 2020 pada  jam 12.00 tengah  hari 

 

Tender yang lewat diterima tidak akan  dilayan


 

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka pada waktu pejabat bermula 13 Februari 2020. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah di buat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Perakuan Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan satu salinan semasa membeli dokumen tender. Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di www.mbmb.gov.my untuk melihat kenyataan tender ini.

 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan hendaklah dihantar secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :-

 

 

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH,

Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh,

Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.