Asklegal

Tender | Services

CyberSecurity Malaysia  - Provision for the Development


 

CyberSecurity Malaysia 

Procurement & Logistics Department 

Level 6, Tower 1, Menara Cyber Axis 

Jalan Impact, 63000 Cyberjaya

Selangor Darul Ehsan (Tel : 603 8800 7999)

 

 

1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-


No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga 

 

Sebutharga No.: SH/01/2020

 

Provision for the Development of RMK11 Impact Study, Cyber Security Malaysia 


 

Kelayakan Petender (Berdaftar dengan)

 

Kementerian Kewangan Malaysia

 

Berdaftar dalam kod bidang berikut : Kod: 221101


Harga Dokumen  Dan Tarikh   Mula Dijual

 

RM100.00/set 06 Februari 2020 hingga  13 Februari 2020 


Tarikh Dan Masa Ditutup

17 Februari 2020 @  12:00 tengahari 


 

2. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:

 

(i) Bayaran secara wang tunai/wang pos/wang kiriman pos/draf bank/cek berpalang atas nama Cyber Security Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan. 

 

(ii) Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan

 

3. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

 

4. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

5. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

6. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

 

7. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.