Asklegal

Tender | Construction

Majlis Perbandaran Sungai Petani - Build New Open Stall


Tender dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia serta Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah (MPSPK) dalam Gred dan Kategori yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-


TAJUK PROJEK/NO.TENDER

CADANGAN BINA BARU GERAI TERBUKA,DI ATAS LOT 13275 DAN 13276, BANDAR SUNGAI LALANG,DAERAH KUALA MUDA ,KEDAH DARUL AMAN

 

NO.TENDER: 10/2020 (KEJ)


GRED DAN KATEGORI

CIDB  Bumiputera 

 

Gred: G3 

 

Kategori: B, CE & ME 

 

Pengkhususan B04 dan CE21 

 

Berdaftar Dengan LPIM  (CIDB) Dan MPSPK 


TEMPAT  DAN  TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Jabatan Kewangan, Aras 4, Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Dokumen dijual dari 5/2/2020 (Rabu) - 17/2/2020 (Isnin)

 

Masa Jualan Ahad-Rabu 

(9.00 pg - 12 tghari) 

(2.30 ptg - 4.00 ptg)

Khamis

(9.00 pg - 12 tghari)

 

Dijual kepada petender yang menghadiri lawatan tapak sahaja


HARGA DOKUMEN DAN  BAYARAN ATAS NAMA

RM 700.00  Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sungai Petani 


TEMPAT, TARIKH  DAN WAKTU TUTUP TENDER

Jabatan  Kewangan, Aras 4, Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000  Sungai Petani Kedah Darul Aman

 

Pada : 18 /2/ 2020 (Selasa) 

 

Waktu : 12.00 tengah hari

 

*Tender yang  lewat diterima tidak akan dilayan


 

Petender yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri Taklimat Dan Lawatan Tapak pada 5 Februari 2020 (Rabu) pada pukul 9.00 pagi di tapak bersebelahan pasar Sungai Lalang. Hanya PEMILIK/PENGARAH SYARIKAT yang DIBENARKAN menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak dengan membawa bersama sijil pendaftaran ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam SPKK, PPK dan STB 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak di Aras 4, Jabatan Kewangan sepanjang tempoh tender dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat seperti alamat di atas pada waktu pejabat (9.00 pagi - 5.00 petang)

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor hendaklah membawa sijil pendaftaran (ASAL dan satu (1) SALINAN) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dari Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia. Salinan - salinan Perakuan dan/atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya. 

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan di dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/wang pos di atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Sungai Petani. (Bayaran ini tidak akan dikembalikan)