Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction Tender | Renovation

Pejabat Daerah Tangkak - Road Surface Pave & Repair Works


 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :

 


Jenis Pejabat Yang Memanggil Tender

PEJABAT DAERAH TANGKAK


Tajuk Projek

(NO. TAWARAN KERJA 4) PDT(T)/04/2020

 

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA PERMUKAAN JALAN, JALAN, BAIKPULIH JALAN, BAIKPULIH BAHU JALAN SERTA PEMBENTUNG DI JALAN KG PULAU PENARIK, PT PELAMPONG, SEROM 6, SEROM 5 DAN PT PULAI, SEROM


(NO. TAWARAN KERJA 4) PDT(T)/05/2020

 

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA PERMUKAAN JALAN SERTA MEMBAIKPULIH JALAN DI KG SEROM 2B DAN KG SEROM 3, MUKIM SEROM


 

(NO. TAWARAN KERJA 6) PDT(T)/06/2020

 

KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN UTAMA KAMPUNG PARIT JARUM DARAT, GRISEK

SERTA PEMBENTUNG DI JALAN KG PULAU PENARIK, PT PELAMPONG, SEROM 6, SEROM 5 DAN PT PULAI, SEROM


Jenis Pendaftaran & Taraf

Bumiputera T1


Kelas Kepala & Sub Kepala

CIDB GRED G3

KATEGORI CE

PENGKHUSUSAN CE 01 & CE 21


Tempat Dan Tarikh  Dokumen Tender Mulai Dijual, lawatan tapak

 

Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan Pembangunan Fizikal, Tangkak 

 

Pada : 29.01.2020 Hingga : 12.02.2020

 

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

 

Pada : 28.01.2020

 

JAM : 10.30 PAGI

 

TEMPAT : PEJABAT DAERAH TANGKAK


Harga Dokumen & Bayaran  Wang Pos  Atas Nama

 

RM150.00

Pegawai Daerah Tangkak


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

 Pejabat Daerah Bahagian Kewangan Pembangunan Fizikal,Jalan Dataran 2, 84900 Tangkak,Johor

 

Tarikh : 19.02.2020 Jam : 12.00 Tengah hari

 

Waktu Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender boleh disemak dan diperolehi adalah seperti berikut :

Hari                                                         Waktu 

Ahad hingga Rabu                   8.30 pagi - 12.30 tengah hari 

                                                 2.30 petang - 3.30 petang

 

Khamis                                    8.30 pagi - 12.30 tengah hari

 

 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk maksud itu wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa Surat Pendaftaran ASAL yang dikeluarkan oleh PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR, surat asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan dan surat Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan.

 

* Jenis Pendaftaran T1 - Syarikat 100% milik tempatan (Warganegara)

A1 - Syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia dan sedangkan saham individu asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah Pengurusan dan pekerja dianggotai 100% oleh warganegara 

T2 - Tidak berkenaan