Asklegal

Tender | Supply Tender | Construction Tender | Installation Tender | Renovation

Badan Kawalselia Air  Johor  - Barrage Gate,Stoplog & Related Works


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

 


Bil 1

Pejabat Yang Memanggil Tender

Bahagian Pengurusan Tadahan Air,Badan Kawalselia Air Johor


No. Tender/ Tajuk Projek (Pembiayaan)

Projek Pengubahsuaian Barrage Gate,Membekal dan Memasang  Stoplog Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Barrage Sungai Johor, Daerah Kota Tinggi ,Johor


 

Taraf 

Bumiputera / Bukan Bumiputera 


Syarat Pendaftaran (Taklimat, Lawatan Tapak & Pembelian Dokumen Tender)

 

Berdaftar dengan CIDB 

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

 

Gred: G4

Kategori ME

Pengkhususan M15 


 Tempat & Tarikh Dokumen Mulai  Dijual 

 

Pejabat Badan Kawalselia Air Johor (BAKAJ)  Aras 4, Bangunan Dato' Mohamad  Ibrahim Munsyi Kota Iskandar 79630 Iskandar Puteri, Johor. 

 

21.1.2020 (2 Petang) hingga  12.2.2020


 Harga Dokumen & Bayaran  Atas Nama

Wang pos/Bank Draf 

RM150.00 

Pengarah  Badan Kawalselia Air  Johor 


 Tempat, Tarikh & Waktu  Tutup Tender Tender 

 

Pejabat Badan Kawalselia Air Johor (BAKAJ)  Aras 4, Bangunan    Dato' Mohamad Ibrahim Munsyi Kota Iskandar, 79630 skandar Puteri,  Johor

 

12.2.2020   (Rabu) Jam 12 tengahari  


 

Lawatan Tapak Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 21.1.2020 (Selasa) Masa 10.00 pagi. Tempat berkumpul: Barrage Sungai Johor, Daerah Kota Tinggi, Johor. Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK.


Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerjaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera PKK beserta satu Salinan sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.