Asklegal

Tender | Installation Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) - NAC , ESP & Identity Management Service


Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:

 


 

NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL.6/2020 

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEROLEHAN PERKAKASAN, PERISIAN SERTA PERKHIDMATAN BERKAITAN BAGI MENAIKTARAF SISTEM  NETWORK ACCESS CONTROL (NAC) DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


KELAS PENDAFTARAN KKM

 

Kod Bidang: - 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106

dan 210107


TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

 

Tarikh: 16 Januari 2020 (Khamis) 

Masa: 9.30 pagi

Tempat: Bilik Mesyuarat Bendahara,

Aras 1, Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam

Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran

Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor


 

HARGA DOKUMEN

RM3,000.00


 

NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL.7/2020 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEROLEHAN PERKAKASAN, PERISIAN, LESEN SERTA PERKHIDMATAN BERKAITAN BAGI MENAIKTARAF SISTEM ENDPOINT SECURITY PROTECTION (ESP) DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


KELAS PENDAFTARAN KKM

Kod Bidang: - 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210107


TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

Tarikh: 16 Januari 2020 (Khamis) 

Masa: 11.00 pagi

Tempat: Bilik Mesyuarat Bendahara,

Aras 1, Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam

Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran

Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor


 

HARGA DOKUMEN

RM1,500.00


 

NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL.8/2020 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

PEROLEHAN PERKAKASAN, PERISIAN, LESEN SERTA PERKHIDMATAN

BERKAITAN BAGI MENAIKTARAF SISTEM ENDPOINT SECURITY PROTECTION (ESP) DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


KELAS PENDAFTARAN KKM

 

Kod Bidang: - 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210107


TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

Tarikh: 16 Januari 2020 (Khamis) 

Masa: 2.30 petang

Tempat: Bilik Mesyuarat Bendahara,

Aras 1, Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam

Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran

Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor


 

HARGA DOKUMEN

RM5,000.00


 

TARIKH & WAKTU TUTUP

6 Februari 2020 (Khamis) 12.00 tengah hari


 

 

i) Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM 

 

ii) Dokumen Tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 16 Januari 2020 (Khamis). Bayaran bagi Dokumen Tender tidak akan dikembalikan.

 

 iii) Semasa taklimat tender, petender hendaklah mengemukakan SALINAN FOTOSTAT Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah dan berkuat kuasa (tidak dikembalikan). 

 

iv) Syarikat WAJIB MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER. Hanya PENAMA DI SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) SAHAJA yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat. 

 

v) Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Fi Perkhidmatan sebanyak 0.75% yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik, tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00. 

 

 

vi) Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my dan portal myprocurement kerajaan http://myprocurement.treasury.gov.my 

 

 

vii) Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 6 Februari 2020 (Khamis). Tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 

 

vii) Penjelasan lanjut mengenai tender ini hendaklah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

 

Dokumen Tender 

 

En. Razali Bin Yaacob 03-83138888 samb. 20505 razaliyaacob@hasil.gov.my 

Pn. Nurul Jannah Binti Hasnan 03-83138888 samb. 20524 nuruljannah.h@hasil.gov.my 

Pn. Nurul Ayuni Binti Mohd Ariff 03-83138888 samb. 20525 nurulayuni@hasil.gov.my 

 

Bantuan Teknikal ePerolehan 03-79627870/7947 eperolehanlhdnm@hasil.gov.my