Asklegal

Tender | Services

Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd - CCTV Surveillance System


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Persatuan Broker-Broker Insuran dan Takaful Malaysia (MITBA) dalam Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja berikut:

 


Bil.Jenis Kerja

2. No. Tender: TPM/T/2/2020

PROPOSED SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF CCTV SURVEILLANCE SYSTEM AT TECHNOLOGY PARK MALAYSIA, BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR

 

*Wang kesungguhan adalah sebanyak RM10,000 dalam bentuk Banker's Cheque/Bank Draft atau Bank Guarantee kepada Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd


Kelayakan

KKM

120502 dan/atau 120504 dan/atau 210102 dan/atau 210103 dan/atau 210104 dan/atau 210105 dan/atau 210107 dan/atau 210199 


Harga Dokumen

RM100.00


Tarikh, Masa Dan  Tempat Taklimat/ Lawatan Tapak

16 Januari 2020 (Khamis) 10:30 pagi

 

Tingkat 5, Bangunan Enterprise 4, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong - Sg. Besi,

Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur.


Tarikh Tutup

6 Februari 2020 (Khamis). 12:00 tengahari


Dokumen Tender boleh dibeli mulai 10 Januari 2020 bagi No. Tender TPM/T/1/2020 dan 16 Januari 2020 bagi No. Tender TPM/T/2/2020 di Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd, Tingkat 5, Bangunan Enterprise 4, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong - Sg. Besi, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, (Tel: 03 - 8998 2020).

Bayaran dokumen Tender hendaklah dibuat melalui Wang Pos/Kiriman Wang Pos/Bank Draft dan dibayar kepada Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd. Bayaran ini tidak dikembalikan. 

Dokumen Tender akan dikeluarkan dan dijual kepada kontraktor/wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk tujuan ini kontraktor/wakil kontraktor hendaklah mengemukakan Perakuan Pendaftaran ASAL Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Persatuan Broker-Broker Insuran dan Takaful Malaysia (MITBA). Satu salinan sijil hendaklah diserahkan kepada pejabat jualan Tender. 

Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan di dalam sampul surat bermeteri bertanda nama Tender ke dalam peti Tender di:

 

TECHNOLOGY PARK MALAYSIA CORPORATION SDN. BHD.

Tingkat 5, Bangunan Enterprise 4

Technology Park Malaysia 

Lebuhraya Puchong - Sg. Besi, 

Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

 

Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.