Asklegal

Tender | Construction

Pejabat Daerah Kota Tinggi - Various Road Works


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut :-

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

1) Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Dan Bahu Jalan, Menurap Semula Jalan Serta Dan Mengecat Garisan Jalan Di Kg Tanjung Buai Kota Tinggi.


HARGA DOKUMEN TAWARAN

RM 80.00

 

(Tidak akan dikembalikan)


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Pejabat Daerah Kota Tinggi pada 16.1.2020 (Khamis) (Selepas Lawatan Tapak)


SYARAT PENDAFTARAN

Taraf Bumiputera dari PKK serta Sijil SSM, SPKK, CIDB, Penyata Bank (3 bulan terkini yang telah disahkan oleh pihak bank) dan profile syarikat.

 

Gred G3 (Kategori CE Pengkhususan CE21)


 

TARIKH / TEMPAT DAN MASA TAKLIMAT

 

16.1.2020 (Khamis) di Bilik Gerakan Pejabat Daerah Kota Tinggi Jam 9.30 pagi (Lawatan tapak akan dibuat selepas taklimat)


TARIKH TENDER DITUTUP

5.2.2020 (Rabu) sebelum 12.00 tengahari


Naskhah meja tawaran boleh disemak di Kaunter, Pejabat Daerah Kota Tinggi, Aras 2, Bangunan Sultan Iskandar, 81900 KOTA TINGGI pada waktu pejabat bermula 12.1.2020 (Ahad). Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman wang di atas nama Pegawai Daerah Kota Tinggi (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membuat pendaftaran di Johor Centre For Construction Development (JCCD) dan pendaftaran Sistem e-Procument di Pejabat Daerah Kota Tinggi. Kontraktor perlu membawa Sijil Pendaftaran Asal dan satu salinan bagi kesemua Sijil tersebut semasa pendaftaran dan pembelian dokumen tender.

 

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :-

 

 

PEGAWAI DAERAH 

Pejabat Daerah Kota Tinggi,

81900 Kota Tinggi.