Asklegal

Tender | Renovation

Majlis Daerah Cameron Highlands - Internal & External Office Upgrade


Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred, Kategori, dan Pengkhususan berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja seperti berikut:


 

BUTIR BUTIR TAWARAN

No. Tender: MDCH 1/2020

Dokumen Tender bagi kerja:

CADANGAN MENAIKTARAF DALAMAN DAN LUARAN PEJABAT MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLAND SERTA  KELENGKAPAN KELENGKAPAN BERKAITAN PEJABAT MDCH, MUKIM TANAH RATA, PAHANG DARUL MAKMUR


TARAF/ JENIS SYARIKAT*

Taraf Bumiputera


 

GRED,KATEGORI DAN  PENGKHUSUSAN

 

Berdaftar dengan BPKU & LPIPM (CIDB)  

 

Gred: G3 

 

Kategori: B, CE & ME

 

Pengkhususan:  B04, CE21 & E11


 

TEMPAT DAN TARIKH  DOKUMEN DIJUAL

 

Jabatan Kejuruteraan & Kawalan Bangunan, Majlis Daerah Cameron Highlands, PO Box 66, 39007 Tanah Rata,Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

 

Mulai 9 Januari 2020 Hingga 23 Januari 2020


HARGA DOKUMEN  TAWARAN

RM150.00


TEMPAT DAN TARIKH TUTUP TENDER

Peti Tender, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Cameron Highlands  PO Box 66, 39007 Tanah Rata,Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

 

Jumaat, 23 Januari 2020 12.00 Tengah hari 

Tender yang lewat tidak akan dilayan 


Taklimat projek dan lawatan tapak adalah WAJIB. Berkumpul di Pejabat MDCH, Cameron Highlands pada 9 Januari 2020 (Khamis) Jam 10.00 Pagi


Hanya penama yang tercatat didalam Sijil CIDB dan BPKU sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor/ penender perlu mengemukakan profil syarikat bagi tujuan pendaftaran kontraktor.

 

Semakan Dokumen Meja Tender boleh dibuat di Jabatan Kejuruteraan Dan Kawalan Bangunan, Majlis Daerah Cameron Highlands, PO Box 66, 39007 Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur pada waktu pejabat mulai 9 Januari 2020 sehingga 23 Januari 2020

 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Tunai/Draf Bank/Kiriman Wang/ Wang Pos/Cek di atas nama Majlis Daerah Cameron Highlands (bayaran tidak akan dikembalikan). Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada kontraktor/penender yang sah sahaja.

 

Majlis Daerah Cameron Highlands tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender serta memberi alasan penolakannya.

 

Yang Dipertua 

Majlis Daerah Cameron Highlands