Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Jabatan Pengairan Dan Saliran - Pre-Eligibility For Flood Mitigation Project


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:

 


 

Pejabat yang memanggil tawaran

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang


 


NomborTender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/N/PP/ PB/6/2019

 

Pra-Kelayakan Untuk Projek Tebatan Banjir Membina Kolam Takungan Banjir Di Alma, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

 


Taraf

Terbuka


Syarat Pendaftaran

i) Berdaftar secara 'online' dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) di http://ep.penang.gov.my/

ii) Berdaftar dengan CIDB;

Gred: G6 Kategori CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam Pengkhususan : CE06 & CE21 serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB hendaklah masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra Kelayakan.

iii) Mempunyai Nett Worth melebihi RM800,000.00 ATAU Modal Pusingan melebihi RM400,000.00 ATAU Modal Mudah Cair melebihi RM120,000.00 ; DAN mempunyai modal minima sekurang-kurangnya RM360,000.00.

iv) Mempunyai pengalaman kerja sekurang kurangnya telah melaksanakan satu(1) kontrak kerja bernilai sebanding yang tidak kurang daripada RM5Juta dalam tempoh lima (5) tahun. Tiada rekod prestasi kerja tidak memuaskan dalam lima (5) tahun lepas dari segi tempoh penyiapan dan mutu kerja.

v) Mempunyai pengalaman tenaga pakar ;Seorang Jurutera Awam minima lima (5)tahun DAN Seorang Juruukur Bahan minima lima (5) tahun.

 


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Dokumen dijual dan boleh dimuat turun melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) mulai dari :

 

Tarikh Dokumen Dijual: 9/12/2019 (Isnin) Hingga 30/12/2019 (Isnin)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 50.00

 

Dibayar melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. (SysP).


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Jabatan Pengairan Dan  Saliran Negeri  Pulau Pinang, 

Tingkat 55,  KOMTAR, 10000 Pulau Pinang 

 


Tarikh Tutup Tender: 30/12/2019 (Isnin)

 

Waktu: 12.00 tghari

 


Pejabat yang memanggil tawaran

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang


NomborTender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/N/PP/ PB/7/2019

 

Pra-Kelayakan Untuk Projek Tebatan Banjir Sungai Tiram Di Kampung Naran, Bayan Lepas, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.


Taraf

Terbuka


Syarat Pendaftaran

i)Berdaftar secara 'online' dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) di http://ep.penang.gov.my/ 

ii) Berdaftar dengan CIDB; Gred: G6 Kategori CE- Pembinaan Kejuruteraan Awam Pengkhususan : CE06 & CE21 Kategori ME - Mekanikal & Elektrikal Pengkhususan : M15 serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB hendaklah masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra Kelayakan. 

iii) Mempunyai Nett Worth melebihi RM800,000.00 ATAU Modal Pusingan melebihi RM400,000.00 ATAU Modal Mudah Cair melebihi RM120,000.00 ; DAN mempunyai modal minima sekurang-kurangnya RM360,000.00 

iv) Mempunyai pengalaman kerja sekurang kurangnya telah melaksanakan satu(1) kontrak kerja bernilai sebanding yang tidak kurang daripada RM5Juta dalam tempoh 5 tahun. Tiada rekod prestasi kerja tidak memuaskan dalam 5 tahun lepas dari segi tempoh penyiapan dan mutu kerja. 

v) Mempunyai pengalaman tenaga pakar ; Seorang Jurutera Awam minima lima (5) tahun DAN Seorang Juruukur Bahan minima lima (5) tahun DAN Seorang Jurutera Mekanikal lima (5) tahun.


 

Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Dokumen dijual dan boleh dimuat turun melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) mulai dari :

 

Tarikh Dokumen Dijual: 9/12/2019 (Isnin) Hingga 30/12/2019 (Isnin)


 

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 50.00

 

Dibayar melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. (SysP).

 


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Jabatan Pengairan Dan  Saliran Negeri  Pulau Pinang, 

Tingkat 55,  KOMTAR, 10000 Pulau Pinang 

 

Tarikh Tutup Tender: 30/12/2019 (Isnin)

Waktu: 12.00 tghari

 


 

Pejabat yang memanggil tawaran

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang


NomborTender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/N/PP/ PB/8/2019

 

Pra-Kelayakan Untuk Projek Tebatan Banjir Sungai Tiram Di Kampung Naran, Bayan Lepas, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.


 

Taraf

Terbuka


Syarat Pendaftaran

i)Berdaftar secara 'online' dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) di http://ep.penang.gov.my/ 

ii) Berdaftar dengan CIDB; Gred: G6 Kategori CE- Pembinaan Kejuruteraan Awam Pengkhususan : CE06 & CE21 Kategori ME - Mekanikal & Elektrikal Pengkhususan : M15 serta mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB hendaklah masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra Kelayakan. 

iii) Mempunyai Nett Worth melebihi RM800,000.00 ATAU Modal Pusingan melebihi RM400,000.00 ATAU Modal Mudah Cair melebihi RM120,000.00 ; DAN mempunyai modal minima sekurang-kurangnya RM360,000.00 

iv) Mempunyai pengalaman kerja sekurang kurangnya telah melaksanakan satu(1) kontrak kerja bernilai sebanding yang tidak kurang daripada RM5Juta dalam tempoh 5 tahun. Tiada rekod prestasi kerja tidak memuaskan dalam 5 tahun lepas dari segi tempoh penyiapan dan mutu kerja. 

v) Mempunyai pengalaman tenaga pakar ; Seorang Jurutera Awam minima lima (5) tahun DAN Seorang Juruukur Bahan minima lima (5) tahun DAN Seorang Jurutera Mekanikal lima (5) tahun.


 

Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Dokumen dijual dan boleh dimuat turun melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SysP) mulai dari :

 

Tarikh Dokumen Dijual: 9/12/2019 (Isnin) Hingga 30/12/2019 (Isnin)


 

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 50.00

Dibayar melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. (SysP).


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Jabatan Pengairan Dan  Saliran Negeri  Pulau Pinang, 

Tingkat 55,  KOMTAR, 10000 Pulau Pinang 

 

Tarikh Tutup Tender: 30/12/2019 (Isnin)

 

Waktu: 12.00 tghari


 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJII PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/ KEMENTERIAN KEWANGAN dan Sijil Asal Pengikhtirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengikhtirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.