Asklegal

Tender | Construction

Pertubuhan Peladang Kawasan Chetok - Building A Petrol Station


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor berpengalaman yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIP/CIDB) dalam gred dan kategori pendaftaran berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

Tajuk Tender:

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH STESYEN MINYAK DI  ATAS LOT PT 1413, MUKIM CHETOK, JAJAHAN PASIR MAS KELANTAN DARUL NAIM. 

 

Jenis Tender: TERBUKA


HARGA DOKUMEN TAWARAN

Harga Tender:  RM500.00 (Tidak akan dikembalikan)

 


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL 

 

 Tempat Dijual:  

 PERUNDING RNR SEPAKAT (RNRS) 

 PT 759, Tkt 1&2,  Bangunan MDT 3, Jalan Masjid,   16250 Wakaf Bharu, Tumpat, Kelantan DN.

 

Tarikh Dijual:  

 Isnin, 2 Disember  2019 Hingga Isnin, 16 Disember 2019  

 

Hari Dijual:

AHad-Khamis :

8.00 pg - 12.00 tgh

2.00 ptg - 4.30 ptg

 


SYARAT PENDAFTARAN CIDB

 

Gred: G4

Kategori: B.  (Pembinaan Bangunan)


 

TARIKH DAN TEMPAT  LAWATAN TAPAK 

 

Tarikh:  Isnin, 2 Disember  2019    Jam 10.00 pagi 

 

 * Berkumpul di: Bilik Mesyuarat, Pertubuhan Peladang Kawasan Chetok,  Km 16, Jalan Tanah Merah, 17060 Pasir Mas, Kelantan Darul Naim. 

(* - Lawatan Tapak adalah WAJIB dan hanya pegawai yang berkelayakan dan ditauliahkan sahaja dibenarkan hadir dan sila bawa sijil asal CIDB)


 

TEMPAT DAN TARIKH TENDER  DITUTUP 

Tempat: Pertubuhan Peladang Kawasan Chetok, Km  16, Jalan Tanah  Merah, 17060   Pasir Mas,  Kelantan Darul Naim

Tarikh Tutup:  Isnin, 16 Disember  2019   Pada jam 12  Tengah hari (Nota: Tender yang lewat diterima tidak  akan dilayan)


 

Naskah Dokumen Meja Tawaran (DMT) boleh disemak di pejabat Perunding RNR Sepakat (RNRS), PT 759, Tkt. 1 & 2, Bangunan MDT 3, Jalan Masjid, 16250 Wakaf Bharu, Tumpat, Kelantan pada waktu pejabat bermula 2 Disember 2019. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat secara Kiriman Wang Pos, Kiriman Wang atau Draf Bankatas nama PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHETOK. (Bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa naskah pendaftaran asal dan satu naskah salinan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) semasa lawatan tapak dan membeli dokumen tender. Sekiranya pihak kontraktor ingin menghantar wakil, sila bawa bersama surat wakil kuasa. Dokumen tawaran tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHETOK, 

Km 16, Jalan Tanah Merah, 17060 Pasir Mas,

Kelantan Darul Naim. 

 

 

PERTUBUHAN PELADANG KWASAN CHETOK tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran.