Asklegal

Tender | Construction

Kulim (Malaysia) Berhad - Build And Complete RC Bridge


 

163/2019 & 164/2019 

TENDER UNTUK MEMBINA DAN MENYIAPKAN JAMBATAN RC 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berpengalaman untuk menjalankan kerja di atas di ladang-ladang berikut:


LADANG                                                   UNIT     SAIZ (Kaki)   UTAMA/LADANG

KOMPLEKS SEDENAK 

Ladang Rengam, Rengam, Johor             1              60ʻx15        Jalan Utama (P20)

                                                                  1              45'x15              


KOMPLEKS TUNJUK LAUT

Ladang Bukit Kelompok,                         1             40ʻx15             Jalan Ladang (P12)

Kota Tinggi, Johor                                   1             45'x15'            Jalan Ladang


KOMPLEKS SINDORA

Ladang Sindora, Kluang, Johor            1                 45'x15             Jalan Ladang (P12/4)

Ladang Mutiara, Kahang, Johor           1               24'x15             Jalan Ladang (14/2)  


KOMPLEKS PALONG.                         

Ladang Sepang Loi, Segamat, Johor    1            19'x15              Jalan Ladang (P08)

 JUMLAH                                               7


 

Dokumen tender boleh dibeli di pejabat Kulim (Malaysia) Berhad, Ulu Tiram Estate, K.B. No. 705, 80990 Johor Bahru, 07-861 1611/863 3333 samb. 2123 (Pn Noredawati bt Abu Bakar) dan samb. 2121 (En Haris bin Hashim) dalam waktu pejabat dari 8.00 pagi hingga 5.30 petang, Ahad hingga Khamis dengan harga RM100.00 dan wang tersebut tidak akan dikembalikan. 

Dokumen tender yang telah siap hendaklah dihantar bersama dengan Deposit Tender sebanyak RM6,000 setiap tender dalam bentuk Deraf Bank dibayar kepada Kulim (Malaysia) Berhad/Mahamurni Plantations Sdn Bhd. Bayaran balik Deposit Tender akan dibuat kepada penender yang gagal selepas penerimaan tender. 

Tender-tender yang telah dimeteri hendaklah bertulis "Tender No: 163/2019 & 164/2019" di atas sebelah kiri dan dihantar kepada Tender Open Committee, Kulim (Malaysia) Berhad, K.B. No. 705, 80990 Johor Bahru, Johor tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 12hb Disember 2019. 

Penghantaran tender yang lewat tidak akan dilayan. Syarikat tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tender.