Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services Tender | Design

Institut Jantung Negara - Solar Photo Voltaic System Service Related


Tawaran ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk menyertai tender di bawah: 

 


TAJUK TENDER

To Design, Supply,Delivery, Installation, Testing and Commissioning, Training and Warranty of Solar Photo Voltaic System at Institut  Jantung Negara

 

Ruj: IJN/TENDER/47/2019 Bayaran tender: RM 400.00


KOD PENDAFTARAN

 

 G4 dan keatas E34. (Sistem Solar Fotovolta Tersambung  Grid yang Berkapasiti sehingga 72kW) 


TAKLIMAT TENDER

 

4 Disember 2019  (Rabu) 10:30 pagi  di Auditorium  Aras Bawah, Blok B Institut Jantung Negara 145 Jln Tun Razak 50400 Kuala Lumpur


TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

 4 Disember 2019 (Rabu) hingga 18 Disember 2019 


TARIKH DAN WAKTUTENDER DITUTUP

 

24 Disember 2019 (Selasa) sebelum / pada 12 tengah hari

 di 

Peti Tender Jabatan Perolehan   & Pengurusan Bahan  Aras Bawah 1, Blok B Institut Jantung Negara 145 Jln Tun Razak 50400 Kuala Lumpur


2. Taklimat tender adalah DIWAJIBKAN. Dokumen tender hanya akan dijual kepada syarikat yang menghadiri taklimat tender. 

 

3. SURAT KEBENARAN KHAS CIDB untuk menyertai tender yang dinyatakan adalah TIDAK DITERIMA. 

 

4. Sijil asal CIDB yang sah beserta salinan hendaklah dibawa semasa taklimat tender dan semasa membeli dokumen. 

 

5. Harga tender yang dinyatakan adalah untuk senaskah dokumen. Bayaran hendaklah dibuat secara BANKER'S CHEQUE SAHAJA atas nama INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD. 

 

6. Hanya bentuk bayaran yang dinyatakan sahaja akan DITERIMA dan TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. 

 

7. Dokumen tender boleh dibeli di Jabatan Perolehan & Pengurusan Bahan, Aras Bawah 1, Blok B, Institut Jantung Negara.

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Tender Management Unit

(03-2617 8232 / 8238/8861; tendermanagement@ijn.com.my)