Asklegal

Tender | Services

Universiti Malaysia Terengganu - Cable & Internet Related Services


 

Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan tawaran ini juga dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia (SKMM) di dalam bidang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut :-

 


JENIS TAWARAN

 

No. Tawaran : UMT/T17/2019

 

TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN DAN SISTEM PENGKABELAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI ZON

PENTABDIRAN DAN ZON KOLEJ KEDIAMAN (FASA 1) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU


 

KOD KELAYAKAN

 

Kementerian Kewangan: 

 

210105 - Telecommunication/networking-supply product, Infrastructure, services including maintenance (LAN/WAN/Internet/ wireless/satellite)


NO. PETI

1


TAKLIMAT

 

Tarikh:

 

4 Disember 2019 (Rabu)

 

Masa : 8.30 pagi 

 

Tempat: 

 

Bilik E-Persidangan, PPPTK, Aras 1 Bangunan PSNZ, UMT

 

*Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

 


 

JENIS TAWARAN

 

No. Tawaran : UMT/T18/2019

 

TENDER MENAIKTARAF  PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA  (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA  TERENGGANU (UMT)


 

KOD KELAYAKAN

 

Kementerian Kewangan: 

 

210105 - Telecommunication/networking-supply product, Infrastructure, services including maintenance (LAN/WAN/Internet/ wireless/satellite)

 

DAN

 

210107 - ICT Security and Firewall, Encryption, PKI, Antivirus

 

DAN

 

Suruhanjaya Komunikasi  Multimedia (SKMM):-

 

a) Network Facility Provider (NFP) ATAU

 

b) Network Service Provider (NSP) ATAU

 

c) Application Service Provider (ASP)

 


 

NO. PETI

2


TAKLIMAT

 

Tarikh:

 

4 Disember 2019 (Rabu)

 

Masa : 10.30 pagi 

 

Tempat: 

 

Bilik E-Persidangan, PPPTK, Aras 1 Bangunan PSNZ, UMT

 

*Kehadiran taklimat adalah diwajibkan


 

HARGA DOKUMEN

 

RM50.00 

 

Dijual pada :  4 Disember 2019 (Rabu) Hingga

 

24 Disember 2019 (Selasa)


TARIKH TUTUP

 

26 Disember 2019  (Khamis)


 

Prosedur pembelian dokumen tender yang menggunakan sijil:

Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia (SKMM) - perlu membawa sijil ASAL dan mengemukakan SALINAN sijil pendaftaran sahaja.

Dokumen Tender akan dijual pada waktu pejabat mulai jam 8.30 pagi hingga 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu dengan membuat bayaran dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Draf Bank yang dibuat atas nama Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu (yang tidak akan dikembalikan). Pembelian Dokumen Tender melalui pos tidak akan dilayan kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh petender.

Dokumen Tender hendaklah dimasukkan dalam sampul surat berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu, sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari sepertimana tarikh tutup pada jadual di atas. Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu untuk memberi sebarang alasan kepada petender yang tidak berjaya.

 

 

Iklan ini boleh dilayari di halaman web berikut:

http://www.umt.edu.my http://onlinepembekal.umt.edu.my